Psychoterapeuci

Psychoterapeuci certyfikowani

Dyplomowani terapeuci psychologii zorientowanej na proces, po zdaniu egzaminów dyplomowych, którzy uzyskali międzynarodowy certyfikat IAPOP do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami. 


Psychoterapeuci w trakcie programu szkoleniowego

Psychoterapeuci psychologii zorientowanej na proces, którzy po ukończeniu I fazy szkolenia i zdaniu egzaminów uzyskali uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod stałą superwizją.