Psychoterapeuci

Psychoterapeuci po ukończeniu 5-letniego programu szkoleniowego

Psychoterapeuci psychologii zorientowanej na proces, którzy uzyskali ukończyli Szkołę Psychoterapii akredytowaną przez PTPP i mają uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod superwizją.


Psychoterapeuci w trakcie programu szkoleniowego

Psychoterapeuci psychologii zorientowanej na proces, którzy po ukończeniu I fazy szkolenia i zdaniu egzaminów uzyskali uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod stałą superwizją.