Psychoterapeuci

Artur Wojtkiewicz

Psychoterapeuta

Warszawa

Kontakt:

email: wojtkiewicz.aa@gmail.com 

tel. 606 787 468

Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces a także doświadczenie w pracy metodami Psychoterapii Tańcem i Ruchem (DMT).

Na sesjach terapeutycznych wspólnie z klientem przyglądamy się trudnościom i wyzwaniom których doświadcza w życiu wewnętrznym, relacjach i zdarzeniach losowych. Rozmawiamy o jego dolegliwościach, snach oraz marzeniach. Szukamy powtarzających się wzorców i schematów oraz kierunku osobistego rozwoju. Rozmawiamy, żartujemy, czasem płaczemy, analizujemy i rozważamy, ale przede wszystkim doświadczamy. Doświadczamy takiego obszaru psychicznego, fizycznego i emocjonalnego który jest nowy i prowadzi do wyjścia z obecnego stanu do innego, w dłuższej perspektywie bardziej komfortowego.

W terapii fascynują mnie głębia odczuć cielesnych oraz ruch. Lubię pracować ze snami, zdarzeniami zewnętrznymi które się przydarzają oraz symptomami fizycznymi.

W życiu poszukuję radości, najwyżej cenię miłość a szczęście znajduję w równowadze. Jestem dumny z żony i dzieci, a prace terapeutyczną dzielę z biznesem, który jest moim głównym zajęciem. Nieustannie eksploruję wiedzę, która płynie z ciała szukając w nim odpowiedzi na niezadane pytania. Praktykuję medytację, jogę, sztuki walki oraz taniec.