Adres PTPP:
Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
ul. Gocławska 11, 03-810 Warszawa

Administracja:
Telefon: 797 553 382
Kontakt mailowy: administracja-ptpp@psychologia-procesu.org.pl

Zarząd PTPP:
e-mail : zarzad@psychologia-procesu.org.pl
Oficjalna strona internetowa PTPP: https://www.psychologia-procesu.org.pl 

Konto Bankowe PTPP:
PKO BP 
nr rachunku: 19 1020 1169 0000 8102 0296 2264​

Informacja o wysokości składek: 
https://psychologia-procesu.org.pl/wysokosc-skladki

Inne dane:
PTPP nr KRS: 0000279822
PTPP NIP: 521-34-67-612
PTPP REGON: 141008200