Psychoterapeuci
Maja Czerwińska

Maja Czerwińska

Kontakt:

tel. 698275868
majaczerwinska.pl

Jestem absolwentką psychologii (Uniwersytet SWPS) oraz filozofii (Uniwersytet Wrocławski). Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP), należącego do Polskiej Rady Psychoterapii, do prowadzenia terapii indywidualnej, terapii par oraz pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Ukończyłam I stopień psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Solution Focused Brief Therapy (SFBT). Moją praktykę poddaję regularnej superwizji.

Od 2010 roku pracuję w zawodzie psychologa, w formie indywidualnej i warsztatów grupowych. Współpracowałam z różnymi organizacjami ngo i ośrodkami pomocy społecznej w projektach aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ważne dla mnie tematy to odkrywanie własnej tożsamości, kreatywności i odzyskiwanie własnego głosu w życiu. Ponadto interesują mnie granice wolności i bliskości w relacjach oraz współczesne role w związkach. Prowadzę cykliczne warsztaty rozwojowe oraz wokalne dla kobiet "Wyzwolony głos kobiety". Wraz z moim partnerem życiowym organizuję i prowadzę warsztaty rozwojowe oraz zintegrowane programy rozwoju ciała, umysłu i emocji, w ramach których prowadzę zajęcia z medytacji.

Prywatnie uwielbiam taniec i ruch w dzikiej przyrodzie. Moją pasją jest śpiew i tworzenie muzyki. Wartościami w moim życiu są miłość, wolność wewnętrzna i twórczość. Od 2004 roku praktykuję jogę i medytację zazen. Od 10 lat tworzymy z moim partnerem związek i mamy synka.

Wspieram osoby w obszarach:

• mówienia swoim głosem w swoim życiu

• rozwijania „tak” i „nie” własnej asertywności

• przeżywania i rozumienia swoich emocji

• odzyskiwania sprawczości i wolności wewnętrznej

• radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami

• uczenia się decydowania o swoim życiu

• uczenia się brania odpowiedzialności za swoje wybory

• kierowania swoim życiem i budowania dobrych relacji

• odkrywania własnej siły i opiekowania się sobą w słabszych momentach

• poznawania emocji i odkrywania ukrytych w nich, potrzebnych nam w życiu informacji

• realizowania własnego, unikalnego potencjału

• dojrzewania, czyli podejmowania najbardziej własnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności w swoim życiu

• radzenia sobie ze stresem i kierowania swoją energią życiową