WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Składki obowiązujące od 2021 roku:
za 1 połowę danego roku 120 zł - do 15 marca danego roku
za 2 połowę danego roku 120 zł - do 15 września danego roku

Jednorazowa opłata dla nowych członków (tzw. "wpisowe") wynosi 40 zł.

Wpłaty składek należy dokonywać na konto PTPP
PKO BP 
nr rachunku: 19 1020 1169 0000 8102 0296 2264​

Tytuł przelewu: Składka członkowska PTPP za okres.....


LATA 2017-2020

Składki:
za 1 połowę danego roku 60 zł - do 15 marca danego roku
za 2 połowę danego roku 60 zł - do 15 września danego roku
 

ROK 2017 (druga połowa roku)

- Składka członkowska w drugiej połowie roku 2017 wynosi: 60 zł za okres półroczny
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
- Jednorazowa opłata dla nowych członków (tzw. "wpisowe") wynosi 40 zł.

Ważna informacja: Zarząd PTPP informuje, iż od lipca 2017 Towarzystwo  zaprzestaje pobierania od osób uczestniczących w programie szkoleniowym tzw. "dodatkowej składki studenckiej". Na konto PTPP należy wpłacać wyłącznie składkę członkowską  PTPP( 60 zł za okres półroczny/ 120 zł za cały rok) oraz ewentualne (dotyczy osób zalegających z opłatami) zaległe składki studenckie do lipca 2017 tj.I faza studiów - 180 zł za okres półroczny 
II faza studiów - 210 zł za okres półroczny .
W związku z reorganizacją szkolenia i podpisaniem umowy akredytacyjnej z Fundacją Studium Psychologii Procesu (Fundacja SPP)  administracja szkolenia będzie działała w strukturach Fundacji SPP a opłaty związane z udziałem w programie szkoleniowym należy wpłacać od drugiej połowy 2017 roku  zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację SPP- w tej samej wysokości jak dotychczas tj:

I faza studiów - 180 zł za okres półroczny II faza studiów - 210 zł za okres półroczny

Tytułem: ?opłata administracyjna?

Na Konto Fundacji SPP:

25 1140 2004 0000 3102 7680 1004


 

ROK 2016/2017
- Składka członkowska w roku akademickim 2016/2017 wynosi: 60 zł za okres półroczny/ 120 zł za cały rok
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
- Jednorazowa opłata dla nowych członków (tzw. "wpisowe") wynosi 40 zł.
- Dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego (tzw. składka "studencka") w roku 2015/2016 wynosi:
I faza studiów - 180 zł za okres półroczny 
II faza studiów - 210 zł za okres półroczny 
Opis przelewu "dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego"


 

ROK 2015/2016
- Składka członkowskiej w roku akademickim 2015/2016 wynosi: 60 zł za okres półroczny/ 120 zł za cały rok
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
- Jednorazowa opłata dla nowych członków (tzw. "wpisowe") wynosi 40 zł.
- Dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego (tzw. składka "studencka") w roku 2015/2016 wynosi:
I faza studiów - 180 zł za okres półroczny 
II faza studiów - 210 zł za okres półroczny 
Opis przelewu "dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego"
ROK 2014/2015
- Składka członkowskiej w roku akademickim 2014/2015 wynosi: 60 zł za okres półroczny/ 120 zł za cały rok
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
- Jednorazowa opłata dla nowych członków (tzw. "wpisowe") wynosi 40 zł.
- Dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego (tzw. składka "studencka") w roku 2014/2015 wynosi:
I faza studiów - 180 zł za okres półroczny 
II faza studiów - 210 zł za okres półroczny 
Opis przelewu "dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego"ROK 2013/2014
Wysokość składki członkowskiej w roku 2013 wynosi: 60 zł za okres półroczny/ 120 zł za cały rok
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
Wysokość jednorazowej opłaty dla nowych członków ("wpisowe") wynosi 40 zł.
Wysokość dodatkowej składki członkowskiej na utrzymanie programu licencyjnego w roku 2013 wynosi
I faza studiów - 180 zł za okres półroczny 
II faza studiów - 210 zł za okres półroczny 
Opis przelewu "dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnegoROK 2012
Wysokość składki członkowskiej w roku 2012 wynosi: 60 zł za okres półroczny/ 120 zł za cały rok
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
Wysokość jednorazowej opłaty dla nowych członków ("wpisowe") wynosi 40 zł.
Wysokość dodatkowej składki członkowskiej na utrzymanie programu licencyjnego w roku 2012 wynosi
za I połowę roku (płatne do 15 marca 2012r.)
I faza studiów - 150zł za okres półroczny
II faza studiów - 180 zł za okres półroczny 
za II połowę roku (płatne do 15 września 2012r.)
I faza studiów - 180 zł za okres półroczny 
II faza studiów - 210zł za okres półroczny 
Opis przelewu "dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego"


 

ROK 2011
Składka członkowska PTPP
Wysokość składki w roku 2011 wynosi: 60 pln za okres półroczny / 120 pln za cały rok
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
Wysokość jednorazowej opłaty dla nowych członków ("wpisowe") wynosi 40 pln.
Składka na program licencyjny

W roku 2011
I faza studiów - 150zł płatne do 15 marca 2011 oraz 150 zł płatne do 15 września 2011
II faza studiówo - 180zł płatne do 15 marca 2011 oraz 180 zł płatne do 15 września 2011
Opis przelewu "dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego"ROK 2010
Wysokość składki w roku 2010 wynosi: 60 pln za okres półroczny /120 pln za cały rok
Opis przelewu: "Składka członkowska PTPP za okres....."
Wysokość jednorazowej opłaty dla nowych członków ("wpisowe") wynosi 40 pln.
Uwaga:
W roku 2010 osoby biorące udział w programie licencyjnym PTPP Akademia Pracy z Procesem -I lub II fazy wpłacaja na konto PTPP dodatkową składkę członkowską przeznaczoną na utrzymanie programu również w dwu ratach półrocznych , w ustalonej wysokości : I faza 2x 150 zł , II faza 2x 180 zł. Pierwsza rata płatna w terminie do 15.03.2010, a druga do 15.09.2010. z dopiskiem "dodatkowa składka członkowska na utrzymanie programu licencyjnego"


 

ROK 2009
Wysokość składki w roku 2009 wynosi: 60 pln za okres półroczny /120 pln rok.
Opis przelewu: "Składka członkowska za okres....."
Wysokość jednorazowej opłaty dla nowych członków ("wpisowe") wynosi 40 pln.
Uwaga:
W roku 2009 osoby biorące udział w programie licencyjnym PTPP Akademia Pracy z Procesem -I lub II fazy wpłacaja na konto PTPP dodatkową miesięczną składkę członkowską przeznaczoną na utrzymanie programu, w ustalonej wysokości z dopiskiem "dodatkowa składka członkowska..."


 

ROK 2008
Wysokość składki w roku 2008 wynosi: 60 pln za okres półroczny /120 pln rok.
Opis przelewu: "Składka członkowska za okres....."
Wysokość jednorazowej opłaty dla nowych członków ("wpisowe") wynosi 40 pln.