ZARZĄD PTPP

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu:

Kuba Kielczyk
Prezes Zarządu

Jagoda Maciaszek
Wiceprezeska Zarządu

Bartosz Żuchowski
Członek Zarządu

kontakt z zarządem, e-mail: zarzad@psychologia-procesu.org.pl