ZARZĄD PTPP

Skład zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu:

Kuba Kielczyk
Prezes Zarządu

Wojciech Pierga
Wiceprezes Zarządu

Anna Pruszko
Sekretarz Zarządu

Joanna Sadowska-Buda
Skarbnik

Jagoda Maciaszek
Członkini Zarządu

 

kontakt z zarządem, e-mail: zarzad@psychologia-procesu.org.pl