SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII

Studia w zakresie psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu akredytuje całościowy program szkolenia w zakresie psychoterapii prowadzony przez Fundację Studium Psychologii Procesu , który to program  jest kontynuacją programu szkoleniowego prowadzonego wcześniej jako projekt Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.  Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest członkiem International Association of Process Oriented Psychology oraz jednym ze stowarzyszeń tworzących Polską Radę Psychoterapii.

Akredytowany przez PTPP program nauczania spełnia zasady IAPOP oraz standardy szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.

Wymagania do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego PTPP i międzynarodowego dyplomu PTPP.

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu określa  listę  wymagań niezbędnych do uzyskania certyfikatu PTPP. Wymagania te mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji prawnej i zobowiązań PTPP wobec innych organizacji psychoterapeutycznych, w szczególności Polskiej Rady Psychoterapii i IAPOP.

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu akredytuje całościowy program szkolenia w zakresie psychoterapii prowadzony przez Fundację Studium Psychologii Procesu.

 

IAPOP