Psychoterapeuci

Adam Konowalski

Kontakt:

twojarzeczywistosc@gmail.com
tel. 607801863

Jestem wyszkolonym psychoterapeutą w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces pracującym pod superwizją oraz  w trakcie szkolenia w modalności Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

W swojej pracy mam dużo uważności na indywidualne emocje i potrzeby klienta, biorąc również pod uwagę sygnały płynące z ciała, sny, mechanizmy obronne i relacje w kontekście codzienności.

Jako terapeuta, podążam za klientem, dzieląc się również swoimi odczuciami wobec jego stanu, jest to część zdrowienia i odkrywania indywidualnego procesu. 

Zaangażowana interakcja między pacjentem a terapeutą, daje możliwość osobistego rozwoju i odkrywania nowych jakości.

Jestem homonormatywną osobą i uważam za bardzo ważne wspieranie środowiska queer, robię to między innymi jako wolontariusz w telefonie zaufania dla osób LGBT+ i ich rodzin, znajdujących się w kryzysie emocjonalnym, jak również prowadzę psychoterapię w Stowarzyszeniu wspierającym osoby LGBT+, LAMBDA Warszawa/

Jako klient w terapii, dałem sobie szansę na skontaktowanie się z emocjami, dotyczącymi osobistych doświadczeń takich jak niskie poczucie własnej wartości, kłopoty w budowaniu relacji, odrzucenie, trauma rozwojowa, żałoba, stany depresyjne i uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Zależy mi na wspieraniu moich klientów, podążaniu, z pomocą intuicji, za ich doświadczeniem i towarzyszeniu w przeżywaniu ich emocji wokół zdarzeń teraźniejszych i z przeszłości, używając narzędzi i technik rozwiniętych w procesie szkolenia.

Dzięki temu wierzę w ich możliwość osiągnięcia życiowej satysfakcji i rozwoju na polu osobistym.