PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia w nurcie psychologii zorientowanej na proces

Psychoterapeuci pracujacy w/w metodą są szkoleni przez akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu szkoły. Obecnie akredytację posiada Fundacja Studium Psychologii Procesu (www.fundacjaspp.pl), która realizuje 5-letni program szkoleniowy. 

 

Zasady rekomendacji

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu udziela swoich rekomendacji wyszkolonym terapeutom oraz studentom szkoły psychoterapii (w metodzie psychologii zorientowanej na proces) w trakcie procesu szkolenia, kierując się zasadami i standardami obowiązującymi w Polskiej Radzie Psychoterapii, której jest członkiem założycielem oraz zasadami obowiązującymi w IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology).

Osoba będąca w szkoleniu - uzyskuje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją po zakończeniu I etapu szkolenia (I faza) i zdaniu egzaminów z wiedzy teoretycznej i egzaminów praktycznych, uzyskując status psychoterapeuty w szkoleniu. Po ukończeniu 5-letniego programu osoba otrzymuje status psychoterapeuty, a po zdaniu egzaminów dyplomowych - międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty procesu. 

Psychoterapeuci wymienieni na naszej stronie posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia psychoterapii (indywidualnej, par i pracy z grupami) oraz podlegają Kodeksowi Etycznemu PTPP.