PSYCHOTERAPIA

Zasady rekomendacji

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu udziela swoich rekomendacji wyszkolonym terapeutom oraz studentom psychologii zorientowanej na proces w trakcie procesu szkolenia, kierując się zasadami i standardami obowiązującymi w Polskiej Radzie Psychoterapii, której jest członkiem założycielem oraz zasadami obowiązującymi w IAPOP  (International Association of Process Oriented Psychology).