Psychoterapeuci

Agnieszka Klimek

Kontakt:

email: Agnieszka.Klimek@focusing.pl

Posiada uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Psychoterapeutka w nurcie Psychologii Procesu pracująca pod superwizją

Nauczycielka i praktyk Focusingu Relacji Wewnętrznych,

Terapeutka Somatic Experiencing i innych modeli pracy z doświadczeniem rany psychicznej i traumy.