Psychoterapeuci

Arkadiusz Tabero

Kontakt:

tel.: 603 779 158
e-mail: taberoarek@gmail.com

Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończył I fazę Programu Licencyjnego i uzyskał uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Doktor filozofii, dyplomowany nauczyciel Hatha Jogi, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.
Moje zainteresowanie Psychologią Zorientowaną na Proces Mindella poprzedzone było wieloletnimi studiami w zakresie Psychologii Głębi C. G.Junga, uwieńczonymi pracą doktorską zatytułowaną "Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego w interpretacji Carla Gustava Junga". 
Swoimi refleksjami dzielię się w formie wykładów oraz publikacji m.in. dla kwartalnika Albo albo. Problemy psychologii i kultury: Śmierć i nieodrodzenie. Nietzschego próba Samoinicjacji, Przebudzające śnienie, Zaratustra-Nietzsche ? droga dla wszystkich i dla nikogo, Ofiara Hioba. 
Myśl jungowska, oprócz klucza do analizy snów, otworzyła mi także "drogę na Wschód"- na jego głęboką, jogiczną pracę z ciałem i umysłem, a także na buddyjskie techniki medytacyjne. Po latach praktyki i fascynacji Wschodem, koncepcja mindellowskiej pracy z procesem jest dla mnie "pomostem - powrotem" na Zachód. Cieszę się, że Proces pozwala mi korzystać z tego, co daje nam Wschód w sposób odpowiedni dla naszych zachodnich umysłów i ciał ? czuję, że dzięki temu - dużo bogatszy - wracam do domu! 
Moją nieustającą pasją jest również malarstwo. Realizowanym już marzeniem - nieustanne rozwijanie kreatywnego potencjału oraz towarzyszenie innym w osiąganiu "własnej" pełni. Od paru lat prowadzę warsztaty, gdzie łączę pracę z ciałem z innymi formami rozwoju. Prowadzę terapię indywidualną.