CELE TOWARZYSTWA

Celem naszej organizacji jest:

 • Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w pomocy psychologicznej, rozumianej jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka,
 • Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w działaniach społecznych, facylitacji, rozwiązywaniu konfliktów, działalności trenerskiej,
 • Dbanie o utrzymanie standardów zawodowych i etycznych w działalności facylitatorów, trenerów, doradców, terapeutów pracujących metodami Psychologii Zorientowanej na Proces oraz osób prowadzących prace badawcze w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces,
 • Wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy terapeutami, facylitatorami, doradcami, trenerami posługującymi się metodami Psychologii Zorientowanej na Proces jak również innymi metodami pracy,
 • Dbanie o zachowanie i rozbudowanie filozoficznych, społecznych, etycznych podstaw Psychologii Zorientowanej na Proces,
 • Poszukiwanie nowych obszarów zastosowania idei i metod Psychologii Zorientowanej na Proces w obrębie życia społecznego,
 • Wspieranie zmian świadomościowych na poziomie jednostkowym i społecznym.


Towarzystwo osiąga swoje cele poprzez:

 • Wyznaczanie zasad i standardów kształcenia opartych na międzynarodowych standardach nauczania tej metody,
 • Rekmendowanie terapeutów posługujących się metodami psychologii zorientowanej na proces, rekomendowanie kursów i szkoleń, 
 • Organizowanie kursów, konferencji, odczytów, sesji naukowych, badań naukowych, seminariów, treningów, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie tematyki Psychologii Zorientowanej na Proces
 • Działalność w zakresie facylitacji i rozwiązywania konfliktów, prowadzenie projektów społecznych,
 • Utrzymywanie kontaktów i współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
 • Reprezentowanie członków Towarzystwa w instytucjach i organach działających w obszarach życia społecznego związanych z działalnością statutową Towarzystwa.