Psychoterapeuci

Piotr Rzepka

Kontakt:

pracowniapop.pl

Tel. 793-399-966
piotrrzepka@hotmail.com

Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończył I fazę Programu Licencyjnego i uzyskał uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Psychoterapeuta, Pedagog, Socjolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (ISNS oraz Kolegium Nauczycielskie). Studiował psychologię.

Prowadzi konsultację i psychoterapię indywidualną, również dla dzieci i nastolatków, psychoterapię dla par i rodzin.

Jest facylitatorem oraz prowadzi zajęcia dla grup i organizacji.
W pracy terapeutycznej szczególnie interesuje się osobami z problemem uzależnienia, osobami z diagnozą psychiatryczną jak i pracą nad zjawiskami w relacjach międzyludzkich.

Fascynuje go koncepcja Głębokiej Demokracji (Deep Democracy) jako podejścia i metod rozwiązywania konfliktów i pogłębiania świadomości w pracy z różnorodnymi grupami społecznymi i organizacjami.