Psychoterapeuci

Karol Domański

psycholog, psychoterapeuta, analityk jungowski

Warszawa

Kontakt:

tel. 506 407 170
karol.domanski@refleksja.com
http://refleksja.com/

Jestem psychoanalitykiem jungowskim, psychoterapeutą i psychologiem. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii głębi oraz psychoanalizę jungowską z osobami doświadczającymi trudności w obszarach:

Osobistym:
(przykładowo: stany depresyjne, niska samoocena, nieśmiałość w sytuacjach społecznych);
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jak o sobie myślę? jak się określam? jak się czuję, będąc sam/-a ze sobą, a jak wśród ludzi? czego jeszcze o sobie nie wiem? czego w sobie nie lubię, a czego nie rozumiem?

Relacyjnym:
(przykładowo: trudności związane z rozstaniem lub wejściem z związek, konflikty);
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jakie są moje związki? czemu nie są takie, jak bym chciał/-a? dlaczego ciągle trafiam na podobne trudności w relacjach?

Zawodowym:
(przykładowo: przepracowanie, brak satysfakcji z wykonywanej pracy);
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czego unikam w mojej pracy, a do czego dążę? co dodaje, a co odbiera mi radość i satysfakcję? czemu wchodzę w konflikty?

Rozwojowym:
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czy to, jaki/-a jestem, wynika z tego, jacy byli moi rodzice? jak sam/-a tworzę siebie i własne życie?

Psychoterapia i psychoanaliza, jaką prowadzę polega nie tylko na doraźnej pomocy drugiej osobie w trudnych sytuacjach życiowych, ale też na odnajdywaniu głębszego sensu i znaczenia w życiu.
W procesie tym pomagam jej nawiązać mocny i głęboki kontakt z samym/-ą sobą.
Analiza snów i terapeutyczna praca z ich treściami okazują się często doskonałą drogą do tego celu.

W pracy psychoterapeutycznej i psychoanalitycznej korzystam z idei psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez Carla Gustava Junga, jak również psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella.

Prowadzę również psychoterapię i psychoanalizę jungowską w języku angielskim.

Kwalifikacje:
– Jestem certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim - tytuł ten uzyskałem po ukończeniu 5-letniego szkolenia w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej z siedzibą w Zurychu (IAAP);
– Ukończyłem 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
– Ukończyłem 3-letni program szkoleniowy (faza I) w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu i posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej w tym nurcie pod superwizją;
– Uzyskałem tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie;
– Odbyłem staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na XIV Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Mniej formalnie, a bardziej prywatnie:
Lubię podróżować i odkrywać, jak zróżnicowana jest natura, której częścią jest człowiek. Uwielbiam odkrywać znaczenie, jakie wnoszą do życia sny, które śnimy; trudności przez które przechodzimy; kryzysy jakie nas spotykają; radości które przeżywamy – wszystko, co może dać nam pełniejsze i głębsze odczucie tego, co to znaczy, że „jesteśmy sobą“. Proces odkrywania własnej natury i oferowania jej światu, który nas otacza, to dla mnie wielkie dzieło, warte całego życia.

Jestem też ojcem i mężem :)

 

Prowadzi:

  • psychoterapia indywidualna, także online
  • psychotherapy in English

Odbyte szkolenia:

  • 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
  • 5-letnie szkolenie w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej – uzyskany certyfikat analityka jungowskiego.
  • Staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz na XIV Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.
  • Seminarium Worldwork Warsaw 2014 z Arnoldem Mindellem