Psychoterapeuci

Joanna Sadowska-Buda

Kontakt:

Bliżej Siebie.
Gabinet Psychoterapii i Pracy z Ciałem.

Joanna Sadowska-Buda
Tel. 783 309 600
Miejsce: Warszawa/Mazury
www.facebook.com/Joanna-Sadowska-Buda-Psychoterapia-105022284414482/

Posiada  rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. 

Wykształcenie/szkolenia/kursy:

Ukończyłam I fazę programu szkoleniowego w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu, posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Procesu. Obecnie jestem w II fazie i procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu.

- Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, psychologia kliniczna i osobowości – studia magisterskie; jestem w trakcie szkolenia

- Uniwersytet Warszawski – studia magisterskie, kierunek Zarządzanie i Marketing

- Instytut DMT - roczny kurs Terapii Tańcem i Ruchem prowadzony przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT

- Ośrodek pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA „Szkoła Treningu i warsztatu Psychologicznego”, posiadam certyfikat trenera

- posiadam certyfikat Facylitatora Clean Coaching Process do prowadzenia coachingu zgodnie z europejskimi standardami społeczności Clean Coaching.

Wykształcenie z zakresu pracy z ciałem:

- Instytut Terapii Psychosomatycznej, szkolenie z zakresu Somatic Experiencing, psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu. Metoda opracowana przez dr Petera A. Levine’a; jestem w trakcie szkolenia

- masaż hawajski Lomi Lomi Nui, prowadząca Susan Floyd, Aloha International

- masaż mięśniowo-powięziowy „Rebalancing”, prowadzący Satyarthi Peloquin

- Terapia Polarity - metoda opracowana przez dr Randolpha Stone’a, prowadząca Małgosia Zalewska

- Pierwotny Oddech Życia – autorski program Swetłany Pełczyńskiej, prowadząca Małgosia Zalewska

- Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing – autorski program Yuri Zeleza z wykorzystaniem dotyku i podstaw Somatic Experiencing.

Doświadczenie:

Od 2011r. prowadzę działalność terapeutyczną, na którą składa się m.in. psychoterapia w nurcie Psychologii Procesu oraz praca z ciałem.

Towarzyszę klientom w mierzeniu się z trudnymi stanami emocjonalnymi, wszelkiego rodzaju kryzysami psychicznymi. W terapii cenię podejście humanistyczne, oparte na zaufaniu w proces uzdrawiania, którego klient doświadcza. Terapeuta jest świadkiem, facylitatorem zmiany. Podczas terapii zatrzymujemy się z klientem na tym, co jest tu i teraz, na doświadczaniu siebie w chwili obecnej. Z czasem docieramy do tego, co w życiu zostało wyparte, odtrącone. Robiąc na to przestrzeń, transformujemy w to, co zdrowe i wspierające dla klienta.

Pracuję z osobami dorosłymi, parami, grupami.

W ramach konkursu grantowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu współprowadziłam warsztaty dla „Rodziców Samodzielnie Wychowujących Dzieci” (2019 r.).

Współprowadziłam też warsztat o komunikacji interpersonalnej, czyli „Procesowe rozmowy” w ramach dni otwartych Psychologii Procesu (2019 r.).

Jestem członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu od 2019 r.

Doświadczenie kliniczne:

- Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, gdzie pracowałam z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle somatycznie chorymi, wymagającymi całodobowej opieki;

- Szpital Psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, oddział dzienny;

- Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego, oddział całodobowy.

Prywatnie:

Jestem żoną, mamą 3 żywiołowych dzieci, lubię przyrodę, ruch, a przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Bardzo cenię wspólne wyjazdy rodzinne, jak też czas spędzony w gronie samych kobiet.

W sezonie letnim prowadzę Mazurskie Siedlisko Ekspresji, miejsce pod warsztaty rozwojowe  www.mazurskiesiedliskoekspresji.pl