Psychoterapeuci

Joanna Sadowska-Buda

Kontakt:

Bliżej Siebie. Gabinet Psychoterapii i Pracy z Ciałem. Joanna Sadowska-Buda
Tel. 783 309 600
Miejsce: Warszawa/Mazury
www.facebook.com/Joanna-Sadowska-Buda-Psychoterapia-105022284414482/

Posiada  rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. 

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zarządzanie-Marketing. Ukończyłam I fazę programu szkoleniowego w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu, posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Procesu. Obecnie jestem w II fazie i procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu. Ukończyłam roczny kurs Terapii Tańcem i Ruchem prowadzony przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT. Posiadam certyfikat Facylitatora Clean Coaching Process do prowadzenia coachingu zgodnie z europejskimi standardami społeczności Clean Coaching.

Jestem w trakcie szkolenia w Ośrodku pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA „Szkoła Treningu i warsztatu Psychologicznego”.

Na swojej ścieżce rozwojowej poznawałam takie metody jak: Racjonalna Terapia Zachowań, Somatic Experience, Movement Medicine, Terapia Polarity, Pierwotny Oddech Życia, Starosłowiańska Gimnastyka Kobiet, masaż hawajski Lomi Lomi Nui i mięśniowo-powięziowy „Rebalancing”.

Doświadczenie:

Od 2011r. prowadzę działalność terapeutyczną, na którą składa się m.in. psychoterapia w nurcie Psychologii Procesu oraz praca z ciałem poprzez prowadzenie sesji „na stole” łączącej masaż i pracę z emocjami.

Podczas terapii bardzo ważne jest doświadczanie tego, co jest tu i teraz. Zadbanie o wszystkie te „kawałki siebie”, które w jakiś sposób są nieprzyjęte, odtrącane. Towarzyszę klientom w mierzeniu się z trudnymi stanami emocjonalnymi, wszelkiego rodzaju kryzysami psychicznymi. Bardzo wierzę w uzdrawiające działanie relacji terapeutycznej opartej na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz autentyczności. Pracuję z osobami dorosłymi, parami.

W ramach konkursu grantowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu współprowadziłam warsztaty dla „Rodziców Samodzielnie Wychowujących Dzieci” (2019r.).

Współprowadziłam też warsztat o komunikacji interpersonalnej, czyli „Procesowe rozmowy” w ramach dni otwartych Psychologii Procesu (2019r.).

Doświadczenie kliniczne:

- Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, gdzie pracowałam z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle somatycznie chorymi, wymagającymi całodobowej opieki;

- Szpital Psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, oddział dzienny;

- Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego, oddział całodobowy.

W terapii cenię podejście humanistyczne, oparte na zaufaniu w proces uzdrawiania, którego klient doświadcza. Terapeuta jest świadkiem, facylitatorem zmiany.

Prywatnie:

Jestem mamą 3 żywiołowych dzieci, lubię przyrodę, ruch, a przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Bardzo cenię wspólne wyjazdy rodzinne, jak też czas spędzony w gronie samych kobiet.

W sezonie letnim prowadzę Mazurskie Siedlisko Ekspresji, miejsce pod warsztaty rozwojowe  www.mazurskiesiedliskoekspresji.pl