Psychoterapeuci

Joanna Sadowska-Buda

Psychoterapeutka

Kontakt:

Bliżej Siebie.
Gabinet Psychoterapii i Pracy z Ciałem.

Joanna Sadowska-Buda
Tel. 783 309 600
Miejsce: Warszawa/Mazury
www.facebook.com/Joanna-Sadowska-Buda-Psychoterapia-105022284414482/

Joanna Sadowska-Buda psychoterapeutka, terapeutka pracy z ciałem, terapeutka traumy metodą Somatic Experiencing, facylitatorka Clean Coaching Process, trenerka. 

Zrównoważony rozwój w stronę pełni Siebie.

Powrót do siebie, to jak powrót do domu po długiej tułaczce. Mamy wyjątkowe czasy, w których dostęp do narzędzi terapeutycznych jest bardzo szeroki i łatwo dostępny. Dzięki pracy ze sobą możemy w piękny sposób uwrażliwić się na samych siebie, drugiego człowieka i otaczający świat, poczuć to co nas prowadzi ku naszej osobistej realizacji, ku własnej pełni.

 

Kim jestem?

Jestem psychoterapeutką w nurcie psychologii zorientowanej na proces (praca ze Śniącym Ciałem), metodzie humanistyczno-doświadczeniowej. Ta holistyczna metoda przeprowadziła mnie przez wiele progów mojego osobistego rozwoju. Szkolenie w niej pozwoliło mi spotkać się ze swoimi różnymi częściami siebie – zwłaszcza niechcianymi i wypartymi, w pełnej akceptacji i otwartości. Miało to swój wpływ na styl mojego podejścia w pracy terapeutycznej.

Wspieram procesy klientów/klientek w pełni ufając dynamice procesu, który prowadzi i odsłania to, co może na ten moment być zobaczone i uzdrowione, przyjęte do świadomości. Towarzyszę w docieraniu do siebie, odkrywaniu autentycznego ja w zgodzie z samą/samym sobą.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie

Jestem mamą 3 dzieci, lubię przyrodę, ruch, a przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Bardzo cenię wspólne wyjazdy rodzinne, jak też czas spędzony w gronie samych kobiet podczas warsztatów dla kobiet. W nieustannej podróży zwanej "samorozwojem".

 

Formy terapii

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia par
 • psychoterapia grupowa
 • praca z ciałem (masaż mięśniowo-powięziowy, równoważenie systemu nerwowego poprzez dotyk)
 • sesje Somatic Experiencing
 • sesje Clean Coaching

Wykształcenie/szkolenia/kursy

Ukończyłam I fazę programu szkoleniowego w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu, posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Procesu. Obecnie jestem w II fazie i procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu;

 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, psychologia kliniczna i osobowości – studia magisterskie; w trakcie szkolenia;
 • Uniwersytet Warszawski – studia magisterskie, kierunek Zarządzanie i Marketing;
 • Instytut DMT - ukonczyłam roczny kurs Terapii Tańcem i Ruchem prowadzony przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT;
 • Ośrodek pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA „Szkoła Treningu i warsztatu Psychologicznego”, posiadam certyfikat trenera;
 • Studium Terapii Par - ukończyłam roczne szkolenie z terapii par w podejściu systemowym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii;
 • posiadam certyfikat Facylitatora Clean Coaching Process do prowadzenia coachingu zgodnie z europejskimi standardami społeczności Clean Coaching;
 • posiadam Certyfikat praktyka Somatic Experiencing (European Assotiation for Somatic Experiencing). Ukończyłam 3-letnie szkolenie z zakresu Somatic Experiencing. Jest to psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu, opracowana przez dr Petera A. Levine’a;

Wykształcenie z zakresu pracy z ciałem:

 • masaż hawajski Lomi Lomi Nui, prowadząca Susan Floyd, Aloha International
 • masaż mięśniowo-powięziowy „Rebalancing”, prowadzący Satyarthi Peloquin
 • Terapia Polarity - metoda opracowana przez dr Randolpha Stone’a, prowadząca Małgosia Zalewska
 • Pierwotny Oddech Życia – autorski program Swetłany Pełczyńskiej, prowadząca Małgosia Zalewska
 • Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing – autorski program Yuri Zeleza z wykorzystaniem dotyku i podstaw Somatic Experiencing.

Pozostałe kursy i szkolenia:

Na swojej ścieżce rozwojowej poznawałam takie metody jak: Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ), Movement Medicine, Starosłowiańska Gimnastyka Kobiet. Uczestniczę w cyklicznych szkoleniach w ramach Tantra Woman - ścieżce świadomej kobiecości.

Doświadczenie:

Od 2011r. prowadzę działalność terapeutyczną, na którą składa się m.in. psychoterapia indywidualna, par i grupowa oraz praca z ciałem.

Wspieram osoby w kryzysie, trudnych momentach w życiu, stanach depresyjnych, cierpiących na symptomy chroniczne, problemy w relacjach, problemy tożsamościowe.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest poznawanie terapeutycznej mocy płynącej od grupy. Należę do społeczności „procesowej”, gdzie pracujemy z konfliktami, trudnymi tematami społecznymi zarówno w naszym środowisku procesowym jak i w świecie, poprzez inicjowanie procesów grupowych wg metody Arnolda Mindella, twórcy psychologii zorientowanej na proces.

W ramach konkursu grantowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu współprowadziłam warsztaty dla „Rodziców Samodzielnie Wychowujących Dzieci” (2019 r.).

W ramach dni otwartych Psychologii procesu - wydarzeniu cyklicznym, prowadziłam m.in. takie warsztaty jak:

 • „Procesowe rozmowy” - warsztaty o komunikacji interpersonalnej, współprowadzenie - Anna Wodziak, 2019 r.
 • „Twórca symptomu i jego znaczenie w osobistej przemianie" - warsztaty o pracy z symptomem, 2021 r.
 • "Inny jako sprzymierzeniec w przechodzeniu przez próg" - warsztaty nakierowane na pracę z innością w nas i wokół nas, 2022 r.
 • "Bezpieczeństwo w konflikcie?!" - warsztaty o pracy z konfliktem, współprowadzenie - Agnieszka Klimek, 2023 r.

Pełniłam funkcję członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w latach 2019-2023 r.

Od 2021 r. współpracuję z firmą Psychocare, świadcząc usługi w obszarze psychoterapii indywidualnej i par.

Doświadczenie kliniczne:

 • Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, gdzie pracowałam z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle somatycznie chorymi, wymagającymi całodobowej opieki;
 • Szpital Psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, oddział dzienny;
 • Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego, oddział całodobowy.