Prowadzący

Bogna Szymkiewicz

Dr psychologii, pracuje w Instytucie stosowanych Nauk Społecznych UW.

Jest redaktorką antologii "Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce", autorka książki "Zranione stany świadomości. O bólu, złości i nieświadomym używaniu siły w relacjach" i współautorka książki "Deeper into the Soul. Beyond Dementia and Alzheimer's towards Forgetfulness Care".

więcej


Andrzej Papis

Jestem psychologiem (UW) i psychoterapeutą. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą, parami i rodzinami.

Zapraszam osoby z trudnościami osobistymi, relacyjnymi, przeżywające kryzysy życiowe, zmagające się z niskim poczuciem własnej wartości, stresem, przemęczeniem, niepokojem, obniżonym nastrojem, nawracającymi symptomami fizycznymi, chronicznym poczuciem winy, cierpiące na lęki, depresję, zaburzenia z kręgu schizofrenii, a także wszystkich tych, których interesuje własny rozwój.

więcej


Marzena Wasilewska

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka, członkini założycielka, wraz ze swoimi nauczycielami dr Bogną Szymkiewicz i mgr Tomaszem Teodorczykiem, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu http://www.psychologia-procesu.org.pl, zrzeszonego w International Association of Process Oriented Psychology - http://www.iapop.com/pl/ i Polskiej Radzie Psychoterapii http://psychoterapiawpolsce.pl/.

więcej


Agnieszka Klimek

Posiada uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Psychoterapeutka w nurcie Psychologii Procesu pracująca pod superwizją

więcej


Adam Konowalski

Jestem wyszkolonym psychoterapeutą w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces pracującym pod superwizją oraz  w trakcie szkolenia w modalności Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

W swojej pracy mam dużo uważności na indywidualne emocje i potrzeby klienta, biorąc również pod uwagę sygnały płynące z ciała, sny, mechanizmy obronne i relacje w kontekście codzienności.

więcej


Piotr Rzepka

Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończył I fazę Programu Licencyjnego i uzyskał uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Psychoterapeuta, Pedagog, Socjolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (ISNS oraz Kolegium Nauczycielskie). Studiował psychologię.

więcej


Joanna Sadowska-Buda

Posiada  rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zarządzanie-Marketing.

więcej


Jagoda Maciaszek

Ukończyła studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe Seksuologii Praktycznej na SWPS. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. Pracuje pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

więcej


Kuba Kielczyk

Psychoterapeuta w nurcie psychologii procesu. Pracuje indwydywidualnie, z parami i rodzinami. Prowadzi grupy wsparcia i terapeutyczne. Prowadzi warsztaty rozwojowe wykorzystując elementy pracy z ruchem i ciałem.
Szczególnie interesuje się tematyką niepłodności, pomaga parom na różnych etapach starania się o dziecko, wpiera rodziców adopcyjnych, pracuje też z dorosłymi adoptowanymi. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Prowadzi własny ośrodek psychoterapii w Warszawie - Pracownia Psychorozwoju Kielczyk.

więcej


Beata Muszyńska-Dębska

Z wykształcenia antropolożka kultury, psychoterapeutka,interwentka kryzysowai trenerka rozwoju osobistego. 

Pracuję z klientami indywidualnymi i z grupami.

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Oznacza to, że jestem związana z PTPP i nieustannie poszerzam własne kompetencje, podlegam kodeksowi etycznemu i superwizji swojej pracy terapeutycznej. 

Ośrodek terapeutyczny Przystanek Latającej Żyrafy

więcej


Marta Kownacka

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i studentka II fazy podyplomowego Studium Psychologii Procesu. 

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 

Bliskie jej są różnego rodzaju trudności, z jakimi zmagają się dzieci w wieku szkolnym, takie jak trudności w uczeniu się, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, impulsywność, uzależnienia, także od nowych technologii (telefonów, mediów społecznościowych, Internetu, gier), perfekcjonizm, impulsywność, czy kryzys okresu dojrzewania. 

więcej


Paulina Szeromska

Jestem w punkcie, w którym czuję się dobrze, jak w ciepłym, nagrzanym ogniem domu. Jakbym wreszcie dotarła na miejsce. Z tego miejsca patrzę na świat i ludzi. Z tego miejsca czerpię zrozumienie i akceptację, które są kluczowe w moim życiu zawodowym.

Prowadzę terapię indywidualną, par oraz warsztaty rozwojowe. Specjalizuję się w pracy z osobami w trudnych sytuacjach i życiowych kryzysach, doświadczających lęków, stanów depresyjnych, znajdujących się w momentach przełomowych: rozwód, zmiana pracy, kryzys związany z wiekiem i etapami rozwojowymi.

więcej


Anna Pilecka

Jestem psychoterapeutką i coachem twórczości.
Pracuję w nurcie humanistycznym - metodami psychologii zorientowanej na proces, czerpiąc z psychologii głębi Carla Gustawa Junga, terapii zorientowanej na klienta Carla Rogersa oraz arteterapii.

Najważniejszy jest dla mnie człowiek i jego osobiste doświadczenie, jakiekolwiek by ono nie było. Wierzę, że to, co teraz jest trudne, może zapoczątkować proces zmiany i doprowadzić do rozwiązania problemu, a przede wszystkim przyczynić się do głębszego spotkania się z samym sobą, wzrostu i wzmocnienia. 
W pracy staram się stworzyć atmosferę zaufania, szacunku i swobody, polegając na sile autentycznego i ciepłego kontaktu.

więcej

Kalendarium Wydarzeń