18 września 2022

NIETZSCHEAŃSKI WIELBŁĄD, LEW I DZIECKO - przemiana zorientowana na proces

WYKŁAD STACJONARNIE

Wykład inspirowany jest nietzscheańskim opisem przemiany, zawartym w dziele "Tako rzecze Zaratustra". Na tle bogatej symboliki zaproponowanej przez Carla Gustava Junga do psychologicznego odczytania fragmentu dzieła Nietzschego, staram się ukazać pierwotny dynamizm opisu owej przemiany poprzez użycie języka Psychologii Procesu. Za pomocą języka procesowego staram się odświeżyć pierwotną intuicję Nietzschego co do treści i formy fragmentu dzieła, która w moim przekonaniu została utracona w języku jungowskim. Języku, który w swojej formie wciąż jednak nastawiony był/jest bardziej na stan niż na proces.

Prowadzący

Arkadiusz Tabero

Czas

18 września 2022, godz. 10:00-11:00

Miejsce

Terminal Kultury Gocław
ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Warszawa

Uczestnicy

Liczba osób nieograniczona


JESTEŚ POTRZEBNY/A NA TYM ŚWIECIE

WARSZTAT STACJONARNIE

Jak wprowadzać w życie swój potencjał i swoje marzenia.

Format:
Mini warsztat – krótkie wprowadzenie teoretyczne, praca w małych
grupkach i w parach
 
Cele:
- Przedstawienie koncepcji dotyczącej rozumienia pojęcia tożsamości i jej przemian
- Pokazanie ważności wewnętrznego świata i myślenia symbolicznego
- Dostarczenie kilku narzędzi psychologicznych ułatwiających
korzystanie z własnego potencjału
 

Czas

18 września 2022, godz. 11:15-14:15

Miejsce

Terminal Kultury Gocław
ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Warszawa

Uczestnicy

Ilość miejsc: 50


CO BY BYŁO GDYBY MI ODBIŁO

WARSZTAT STACJONARNIE

Warsztat o odmiennych stanach świadomości.
Zapraszamy na warsztat „Co by było gdyby mi odbiło”, podczas którego poruszymy tematykę odmiennych stanów świadomości zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
Podążając za zasadą, którą twórca Psychologii Procesu - Arnold Mindel nazwał „głęboką demokracją” uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się z metodami pozwalającymi docenić i zrozumieć informacje kryjące się za zwykłymi oraz ekstremalnymi doświadczeniami należącymi do natury ludzkiej psychiki.
Korzystając z różnych kanałów naszej percepcji t.j. wzrok, słuch, propriocepcja, ruch i relacje, uczestnicy będą mogli spojrzeć z perspektywy, w której ważne jest to, aby każdy z nas choć trochę przywoływał i przeżywał marginalizowane doświadczenia jakimi są ekstremalne stany w celu bardziej swobodnego oraz świadomego poruszania się po kontinuum swoich doświadczeń.
Realizując to założenie Psychologia Procesu proponuje metody pracy z odmiennymi stanami świadomości w tym z uzależnieniami, śpiączką, doświadczeniami bliskimi śmierci i zdiagnozowanymi psychiatrycznie stanami.
Dla kogo:
Dla wszystkich, którzy interesują się odmiennymi stanami świadomości, chcą poszerzyć swoją świadomość o zauważanie tych stanów, nabyć umiejętności ich doświadczania i czerpania z nich mocy do codziennego życia. W warsztacie uczestniczyć mogą osoby związane zawodowo z tematyką psychologii, a także każdy kto interesuje się rozwojem osobistym.
Co zyskasz dzięki warsztatowi:
- poszerzysz swoją wiedzę wokół odmiennych stanów świadomości,
- nauczysz się wchodzić w odmienne stany świadomości odkrywając ważne informacje, które się w nich zawierają,
- poznasz techniki, dzięki którym można czerpać moc z tych stanów i wykorzystywać ją w codziennym życiu.
Prowadzący:
Kuba Kielczyk - psychoterapeuta w nurcie psychologii zorientowanej na proces, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP), właściciel ośrodka psychoterapeutycznego Pracownia Psychorozwoju Kielczyk, terapeuta par EFT-C
Bartosz Żuchowski - psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP), prezes fundacji „Imagonacja”, certyfikowany nauczyciel jogi Vinyasa

Czas

18 września 2022, godz. 14:30-17:30

Miejsce

Terminal Kultury Gocław
ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Warszawa

Uczestnicy

Liczba osób nieograniczona


KRYTYK ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY - Jak sobie z nim radzić?
Jak wykorzystać proces wtórny w pracy z krytykiem?

WARSZTAT STACJONARNIE

W czasie naszego spotkania poszukamy odpowiedzi na pytania: Co to jest proces pierwotny i wtórny w pracy z procesem? Jak pracować z krytykiem - standardowe metody działania - ich zalety i niebezpieczeństwa. Kim jest nasz krytyk wewnętrzny? Zastawimy się jak można wykorzystać metod pracy procesowej w pracy z krytykiem? Jak poprzez krytyka i zarzuty jakie słyszymy od innych zobaczyć ukryty w nich nasz proces wtórny. I zrobimy to między innymi dlatego ponieważ „pracując z naszym wewnętrznym krytykiem” odzyskujemy siłę i większą sprawczość w naszym codziennym życiu?

Prowadzący

Dorota Jaślan

Czas

18 września 2022, godz. 14:30-17:30

Miejsce

Terminal Kultury Gocław
ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Warszawa

Uczestnicy

Liczba osób nieograniczona


ŚWIADOMOŚĆ I MEDYTACJA W PSYCHOLOGII PROCESU

WYKŁAD STACJONARNIE

Co możemy odkryć, kiedy z odrobiną ciekawości podążymy za naszym wewnętrznym doświadczeniem? Zapraszam na interaktywny, mini wykład z ćwiczeniem: medytacją prowadzoną. Arnold Mindell rozszerza pojęcie medytacji, uczy, jak rozwijać 
ciekawość i współczucie, by obejmować świadomością i „procesować” różne części nas samych, bez odrzucania czy wykluczania tych „gorszych”, mniej światłych czy niezdyscyplinowanych części. Podczas wykładu, będziesz mogła/mógł poznać:- czym jest nasza  codzienna tożsamość i „umysł procesowy”- jak możesz poszerzać spektrum  swojego codziennego doświadczenia i poznawać inne, odmienne części  siebie- jak czerpać z potencjału „umysłu procesowego” w codzienności.

Czas

18 września 2022, godz. 17:45-19:15

Miejsce

Terminal Kultury Gocław
ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 24
Warszawa

Uczestnicy

Liczba osób nieograniczona