25 września 2022 - Lublin

MY A INNI. OBCY, A MOŻE TACY SAMI? PSYCHOLOGIA PROCESU W PROBLEMATYCE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

WARSZTAT STACJONARNIE

Warsztat prowadzony metodami psychologii zorientowanej na proces (POP) dotyczący tematyki antydyskryminacji i marginalizacji zarówno w ujęciu społecznym jak i wewnętrznym. Adresowany do osób zarówno z grup marginalizowanych, jak innych, którzy odczuwają nieświadomą marginalizację wewnętrzną, jakiś wtórnych aspektów własnej tożsamości, np. ciała, czy też w zakresie funkcjonowania w rodzinie, społeczeństwie, itp. Celem warsztatu jest omówienie koncepcji POP w zakresie pracy z zagadnieniem marginalizacji, w tym Mindelowskiej koncepcji głębokiej demokracji. Warsztat będzie prowadzony w formie open forum z uwzględnieniem ćwiczenia z pracy wewnętrznej.

Prowadzący

Tomasz Mroczek

Czas

25 września, godz. 11:00 - 13:00

Miejsce

ul. Nadbystrzycka 74/20
Lublin

Uczestnicy

Ilość miejsc: 15