24 września 2022

JAK RADZIĆ SOBIE Z KRYTYKIEM WEWNĘTRZNYM?

WARSZTAT ONLINE

Zapraszam na warsztaty on-line dotyczące pracy z krytykiem wewnętrznym. Każdy człowiek doświadcza wewnętrznych figur/głosów/emocji, które bywają krytyczne, sabotujące lub atakujące. Przyjrzymy się, co dzieje się z psychiką, gdy uwewnętrznione freudowskie superego staje się zbyt mocne dla jednostki. Silny samokrytycyzm uniemożliwia rozwój, zaś brak zachęcających, motywujących wewnętrznych wzorców sprawia zastój. Każdy z nas potrzebuje modelujących
wzmocnień czy „konstruktywnego feedbacku”, jednak zbyt silne głosy krytyczne blokują rozwój, a nierzadko są źródłem cierpienia. W czasie warsztatu przyjrzymy się własnym krytykom wewnętrznym. Zaprezentuję metody pracy z silnymi krytykami, a także spróbujemy znaleźć „ziarnko prawdy” w krytyce, która może stać się rozwojowa. Przygotuj kartkę papieru, coś do pisania, a także zabierz ze sobą gotowość do pracy wewnętrznej.

Prowadzący

Rafał Wardowski

Czas

24 września 2022, godz. 10:00-13:00

Uczestnicy

Liczba osób: 30

 


GDY MAŁPA ZJADA SŁONIA... O PRACY ZE SNAMI

WARSZTAT ONLINE

Zapraszam na warsztaty on-line dotyczące pracy ze snami. Marzenia senne od wieków intrygowały ludzkość. Sny bywały dewaluowane, jak i idealizowane. Czasem uważano je za boskie inspiracje, magiczne przepowiednie czy wizje związane z losem człowieka. W czasie warsztatu skupimy się na psychologicznym znaczeniu śnienia i sztuki pracy ze snami jako elementami psychiki. W czasie warsztatów przedstawię podstawowe rozumienie snów z perspektywy psychologii procesu. Zajrzymy do koncepcji Freuda i Junga. W ramach Psychologii Procesu przedstawię koncepcję poziomów rzeczywistości i metod pracy ze snami. Przyjrzymy się symbolicznemu wymiarowi śnienia i poznamy podstawy rozumienia języka snów. Będzie okazja do doświadczenia pracy z własnym snem w metodzie Psychologii zorientowanej na Proces.

Prowadzący

Rafał Wardowski

Czas

24 września 2022, godz. 15:00-18:00

Uczestnicy

Liczba osób: 30