Uprawnienia

Ukończenie I fazy programu szkoleniowego pozwala na uzyskanie rekomendacji PTPP w zakresie prowadzenia terapii i zajęć rozwojowych metodami psychologii zorientowanej na proces pod superwizją nauczyciela pracy z procesem.

Ukończenie II fazy studiów i zdanie egzaminów dyplomowych oznacza uzyskanie międzynarodowego dyplomu w zakresie psychologii zorientowanej na proces i daje pełne uprawnienia terapeutyczne  w zakresie stosowania metody do pracy indywidualnej i grupowej.

Prawo polskie aktualnie nie określa wymagań stawianych psychoterapeutom. W chwili obecnej standardy dotyczące wyszkolenia terapeutów są określane przez zrzeszające psychoterapeutów stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe. Program szkoleniowy  Fundacji SPP akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu spełnia standardy szkoleniowe wyznaczone przez Polską Radę Psychoterapii, wymagania określone przez Ministerstwo Zdrowia w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz międzynarodowe ustalenia International Association of Process Oriented Psychology.