Administracja

Kontakt telefoniczny:  504 422 124 
Kontakt mailowy: administracja@psychologia-procesu.org.pl


---------------


Informacja o wysokości składek: 

za 1 połowę danego roku 60 zł - do 15 marca danego roku
za 2 połowę danego roku 60 zł - do 15 września danego roku

Wpłaty składek należy dokonywać na konto PTPP
w mBank
nr rachunku: 70 1140 2004 0000 3902 7572 5624

Deklaracja członkowska PTPP :
deklaracja-czonkowska.docx