Administracja

Administracja:
Telefon: 797 553 382
Kontakt mailowy: administracja-ptpp@psychologia-procesu.org.pl

Informacja o wysokości składek: 

za 1 połowę danego roku 120 zł - do 15 marca danego roku
za 2 połowę danego roku 120 zł - do 15 września danego roku

Wpłaty składek należy dokonywać na konto PTPP
PKO BP 
nr rachunku: 19 1020 1169 0000 8102 0296 2264​

Deklaracja członkowska PTPP:
deklaracja-członkowska