Egzaminy dyplomowe ceryfikat

PROCEDURA EGZAMINÓW KOŃCOWYCH

Nie później niż 1 rok przed terminem egzaminów końcowych student/ka składa pisemną rekomendację członków Komitetu Studiów i terapeuty.

2 miesiące przed przystąpieniem do egzaminów końcowych student/ka przesyła do administracji i komitetu studiów zestawienie sesji indywidualnych własnych oraz sesji odbytych z klientami, superwizji, odbytych i przeprowadzonych zajęć, odbytych praktyk oraz kopię dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich.

Studia przypadków muszą być zakończone i przyjęte przed egzaminami. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest przygotowanie projektu pracy dyplomowej i akceptacja projektu przez promotora. Pracę należy złożyć nie później niż w ciągu roku od ostatniego egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest zaliczenie 2 seminariów bramkowych, w czasie których student/ka prezentuje dwie prace na środku.
Wypełnienie wymogów formalnych nie gwarantuje dopuszczenia do egzaminów końcowych.

Przedmioty na egzaminach końcowych

  • Praca wewnętrzna
  • Praca z konfliktem (jako uczestnik)
  • Praca ze snem
  • Praca z klientem nad symptomem chronicznym lub aktualnym
  • Praca z klientem w odmiennym lub w ekstremalnym stanie świadomości (na podstawie nagrania video)
  • Praca z parą lub rodziną
  • Praca z grupą (na podstawie nagrania video, możliwe współprowadzenie procesu przez 2 osoby)

Dyplom terapeutyczny wymaga odnawiania co 5 lat na podstawie kontynuowanej praktyki psychoterapeutycznej oraz uczestnictwa w szkoleniach zawodowych zgodnie z warunkami ustalanymi przez Radę Rekomendacyjną PTPP.

Podmiot odpowiedzialny za realizację egzaminów: 

  •   Fundacja Studium Psychologii Procesu (FSPP) - przy I i II fazie
  •   Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu (PTPP) - przy certyfikacji i uzyskaniu dyplomu

Terapeuci i superwizorzy pracy z procesem po uzyskaniu dyplomu zobowiązani są do kontynuowania nauki i superwizji zgodnie z wymaganiami International Association for Process Oriented Psychology.

Regulamin może ulegać zmianie w związku z trwającymi pracami nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty - Regulamin Studiowania