Komisja Etyczna

Skład Komisji:

Hanna Wieloch
Kinga Polańska Dubij

Adam Kościuk
Michał Lasocik

kontakt z  Komisją Etyczną  email: ke@psychologia-procesu.org.pl
 

 

Regulamin Komisji Etycznej ( i procedura składania skarg)

 

Kodeks etyczny PTPP