Rada Rekomendacyjna

Skład:

Bogna Szymkiewicz

Jarosław Józefowicz

Hanna Wieloch

Wojciech Wojnarowicz
kontakt z Radą Rekomendacyjną - email: rr@psychologia-procesu.org.pl