Komisja Etyczna

Skład Komisji Etycznej:

Hanna Wieloch (Przewodnicząca)

Kinga Polańska Dubij

Michał Lasocikkontakt z  Komisją Etyczną  email: ke@psychologia-procesu.org.pl
 

 

Regulamin Komisji Etycznej (procedura składania skarg i odwołań)

 

Kodeks etyczny PTPP