Komisja Etyczna

Skład Komisji Etycznej:

Przewodnicząca KE - Hanna Wieloch

Kinga Polańska Dubij

Adam Kościuk

Michał Lasocik

Maciej Popławski


kontakt z  Komisją Etyczną  email: ke@psychologia-procesu.org.pl
 

 

Regulamin Komisji Etycznej (procedura składania skarg i odwołań)

 

Kodeks etyczny PTPP