Psychoterapia i prawo

Ustawa dotycząca zawodu psychoterapeuty

Wykonywanie zawodu psychoterapeuty na dzień dzisiejszy nie jest uregulowane odrębnymi przepisami prawa. Od roku 2005 w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych, w której uwzględniono zawód psychoterapeuty. 

próby ustawowej regulacji zawodu psychoterapeuty

 

Polska Rada Psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii - ogólnopolskiego porozumienie stowarzyszeń szkolących i certyfikujących psychoterapeutów.

więcej o Polskiej Radzie Psychoterapii

www.prp.pl

 

International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP) 

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest zrzeszone w IAPOP - międzynarodowej organizacji integrującej stowarzyszenia i ośrodki pracy z procesem -  przestrzega standardów tej organizacji dotyczących szkolenia i rekomendowania terapeutów. 

www.iapop.com