Polska Rada Psychoterapii

Polska Rada Psychoterapii to nieformalne ogólnopolskie porozumienie stowarzyszeń szkolących i certyfikujących psychoterapeutów.
Rada zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem projektów nowych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych dotyczących szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów.
W okresie od dnia 25.08.2008 do sierpnia 2009 roku przedstawicielkami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii była Agnieszka Kramm oraz Bogna Szymkiewicz.
Od września 2009 Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu reprezentują w Polskiej Radzie Psychoterapii Bogna Szymkiewicz oraz Artur Urant.
Strona Polskiej Rady Psychoterapii

Kalendarium Wydarzeń