PSYCHOTERAPIA

Zasady rekomendacji

Aktualnie w Polsce nie obowiązują żadne ogólne przepisy dotyczące prowadzenia psychoterapii. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu udziela swoich rekomendacji wyszkolonym terapeutom oraz studentom psychologii zorientowanej na proces w trakcie procesu szkolenia, kierując się zasadami zbliżonymi do przyjętych w innych stowarzyszeniach psychoterapeutycznych w Polsce oraz zasadami IAPOP.