Czym jest praca z procesem?

Praca z procesem - co to jest?

   Psychologia zorientowana na proces (psychologia procesu, praca z procesem, POP, process work, dreambody work) to nowa -zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych ostatniego stulecia i ciekawa metoda terapeutyczna opracowana przez dr Arnolda Mindella amerykańskiego terapeutę szkoły jungowskiej oraz zespół współpracujących z nim osób.
Praca z procesem (od terminu process work) to nowoczesna metoda pracy psychologicznej z osobami w różnych stanach świadomości. Arnold Mindell łączy w swojej oryginalnej teorii psychologii zorientowanej na proces koncepcje pochodzące z różnych źródeł: filozofii taoistycznej, psychologii analitycznej C.G.Junga, teorii informacji, teorii ról, podejścia komunikacyjnego i systemowego w terapii. Różnorodne wątki i inspiracje łączy w całość bardzo prosta i spójna teoria procesu. 
W książkach Arnolda Mindella znajdujemy liczne odniesienia oraz metafory z obszaru fizyki, przy pomocy których twórca nowego podejścia w terapii przekonuje nas o konieczności zmiany paradygmatu w psychologii - proponuje między innymi myślenie w kategoriach procesu zamiast stanu, wprowadza pojęcie pola. Nieodłącznym elementem teorii Arnolda Mindella jest również pojęcie głębokiej demokracji i postulat pracy z mniejszościami.
Praca z procesem reprezentuje nurt fenomenologiczny w terapii. Terapeuta zorientowany na proces bada subiektywny świat drugiej osoby pomagając jej odnaleźć wzorce, znaczenia ukryte w pozornie bezładnym świecie doświadczeń i problemów dnia codziennego, snach, symptomach cielesnych, relacjach, odmiennych stanach świadomości. Również w pracy z parą, rodziną, grupą ważnym zadaniem terapeuty jest poznanie sposobu w jaki osoby doświadczają i opisują rzeczywistość czy swoje problemy. Praca z procesem wykorzystuje różnorodne techniki terapeutyczne pozwalające na pracę zarówno z materiałem werbalnym jak i pracę poprzez ruch czy z wykorzystaniem doświadczeń ciała. Przyglądając się pracy terapeuty zorientowanego na proces odnajdziemy w niej elementy przypominające działania terapeuty gestalt, techniki stosowane przez analityka jungowskiego, elementy psychodramy a także metody stosowane w terapii behawioralno - poznawczej. Praca z procesem stanowi udaną syntezę różnorodnych technik pracy terapeutycznej a jednocześnie nie traci swojej wewnętrznej spójności odwołując się do podstawowego dla niej pojęcia procesu i terminów zaczerpniętych z teorii informacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychologia procesu, praca z procesem - więcej na ten temat w artykułach oraz książkach:
Bogna Szymkiewicz  "Mityczni goście w przestrzeni zranienia"