Badania Naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami nad skutecznością metod psychologii zorientowanej na proces

Badania przeprowadzone w Szwajcarii: