Psychoterapeuci

Anna Kotapka

 

Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Ukończyła I fazę Programu Licencyjnego i uzyskała uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Psycholog międzykulturowy, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

Oferuje konsultacje, doradztwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną dla par i rodzin jak również dla grup dyskryminowanych, osób żyjących i pracujących na styku odmiennych kultur, posiadających status emigranta, par i rodzin czasowo niepełnych tj. z partnerem bądź rodzicem przebywającym na emigracji oraz par i małżeństw dwu kulturowych. 

Pracuje w zespole terapeutów Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie.

Moje doświadczenie zawodowe objęło min. działalność w kręgach biznesowych i organizacjach pozarządowych, w tym wolontariat biznesu.  

Najbliższe mojemu sercu są sny oraz proces śnienia w innych kulturach świata, a co za tym idzie odkrywanie mądrości, jaka płynie od nas samych. Obecnie niezależnie od pracy terapeutycznej wspieram osoby specjalnej troski w ramach zajęć w warsztacie terapii zajęciowej.