Fotorelacja z Dni Otwartych Psychologi Procesu (DNI POP)

DNI PSYCHOLOGI PROCESU

Otwarte Dni Psychologii Procesu, które odbyły się w ostatnią sobotę i niedzielę w BUW-ie, to była rzeczywiście bardzo różnorodna i energetyczna impreza. W ciągu dwóch dni, podczas których odbyło się 9 warsztatów, wykład, spotkanie informacyjne, wystawa malarska i koncert, przewinęło się około dwustu osób.

W naszym odczuciu i z feedbacków jakie otrzymaliśmy, to wydarzenie pozwoliło uczestnikom poznać naszą metodę i wejść głęboko w ciekawe procesy. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że informacja, która poszła o nas w świat przyczyni się do podwyższenia prestiżu naszej szkoły i poszerzenia naszej społeczności o kolejne ciekawe osoby.

Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować:

  • osobom prowadzącym warsztaty; byli to: Anna Wodziak, Joanna Sadowska-Buda, Kuba Kielczyk, Beata Muszyńska-Dębska, Anna Pruszko, Maja Czerwińska, Anna Kot-Mosakowska, Arkadiusz Tabero, Adam Kościuk, Karol Domański;
  • Bognie Szymkiewicz za ciekawy wykład: "Twardo na ziemi - z głową w chmurach. Podążanie za zmianami w psychologii zorientowanej na proces";
  • artystom: Michałowi Lasocikowi, Wojtkowi Pierdze, Arkowi Tabero za prezentację swoich obrazów oraz Romanowi Praszyńskiemu za piosenki;
  • wolontariuszkom: Jagodzie Maciaszek, Beacie Muszńskiej-Dębskiej, Dorocie Jaslan , Grażynie Lewandowskiej, Annie Wodziak;
  • Fundacji Studium Psychologii Procesu: Bognie Szymkiewicz, Hannie Wieloch, Kindze Polańskiej-Dubij za wzbogacenie Dni POP spotkaniem informacyjnym o programie licencyjnym i kursie rocznym oraz za wsparcie merytoryczno-organizacyjne.

A poniżej fotorelacja z wydarzenia:

Kalendarium Wydarzeń