Próby ustawowej regulacji zawodu psychoterapeuty

Wykonywanie zawodu psychoterapeuty na dzień dzisiejszy nie jest uregulowane odrębnymi przepisami prawa. Od roku 2005 w Ministerstwie Zdrowia trwały prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych. Zawód psychoterapeuty został w projekcie tej ustawy zaliczony do grupy zawodów medycznych.


W marcu 2007 zakończyły się konsultacje społeczne nad projektem ustawy zgłoszonej przez Ministerstwo Zdrowia (wersja projektu z roku 2007). Po uwzględnieniu uwag środowiska (reprezentowanego także przez Polską Radę Psychoterapii) ostateczna wersja projektu została podpisana przez ówczesnego premiera i skierowana do sejmu. Ustawa miała wejść w życie od 1.01.2008. Polityczne przesilenie i przedterminowe wybory spowodowały, iż projekt z roku 2007 nie został poddany pod głosowanie w Sejmie a Ministerstwo Zdrowia w sierpniu 2008 przedstawiło do konsultacji społecznych swój nowy projekt w kilku punktach zasadniczo różniący się od poprzedniej wersji. Przewidziano bardzo krótki czas na konsultacje społeczne a projekt zawierał w kilku miejscach niejasne i kontrowersyjne zapisy. Większość stowarzyszeń skupiających psychoterapeutów oraz zajmujących się ich szkoleniem wypowiedziało się krytycznie na temat kolejnej wersji projektu (projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych z sierpnia 2008, oraz uwagi PTPP do projektu  z sierpnia 2008 przesłane do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji społecznych). 


Kolejne wersje projektu ustawy o zawodach medycznych, które zostały przedstawione w roku 2010 na stronach Ministerstwa Zdrowia.


Stowarzyszenia skupione w Polskiej Radzie Psychoterapii (z wyłączeniem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które nie uczestniczyło w tamtym okresie w spotkaniach PRP) w lipcu 2010 roku złożyły w Ministerstwie Zdrowia wniosek o całkowite wyłączenie zapisów dotyczących zawodu psychoterapeuty z projektu ustawy o zawodach medycznych i zaproponowały stworzenie nowego, odrębnego środowiskowego projektu o zawodzie psychoterapeuty. Regulacje ministerialne nie zostały wprowadzone a Polska Rada Psychoterapii rozpoczęła prace na środowiskowym projektem "Ustawy o zawodzie psychoterapeuty", które trwają do chwili obecnej. 
 

Kalendarium Wydarzeń