Lista lektur

Lista podstawowych i uzupełniających lektur do egzaminów I fazy studiów
 

EGZAMIN: HISTORIA I FILOZOFIA MYŚLI PROCESOWEJ

 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Campbell J., Potęga mitu. Wyd. Signum, Kraków 1994 
Capra F., Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura. PIW, W-wa 1987 
Castaneda C., Nauki Don Juana. Wyd.Literackie, Kraków 1991 
Castaneda C., Podróż do Ixtlan. Rebis, Poznań 1999 
Drury N., Szamanizm. Rebis, Poznań 1994 
Dworkin J., Living Alchemy /biblioteka/ 
Jacobi J., Psychologia C.G Junga. Wyd. Wodnika, W-wa 1993 
Jung C.G., Wspomnienia, sny, myśli. Wyd. Wrota-KR, W-wa 1993 
Jung C.G., Archetypy i symbole, Czytelnik, W-wa 1993 
Mindell A., Śniące ciało. Rola ciała w odkrywaniu jaźni. Wyd. Rebirthing, Opole 1993 
Mindell A., Rivers Way. The process Science of the Dreambody. Routledge and Kegan Paul, London 1984 
Mindell A., Psychologia i szamanizm. Wyd. Kos, Katowice 2004 
Mindell A., Śnienie na jawie. Wyd Kos, Katowice 2004 
Suzuki Sh., Umysł zen, umysł początkującego. 
Taoizm., wybór tekstów, Biblioteka Pism Krytyczno-Literackich, Kraków 1988 
Weber R., Poszukiwanie jedności. Nauka i mistyka. Wyd. Pusty Obłok, W-wa 1990 
Wilber K., Jeden smak. Przemyślenia nad integralną duchowością. Wyd. J.Santorski, W-wa 


LEKTURY ROZWIJAJĄCE

Bateson G., Umysł i przyroda. PIW, W-wa 1996 
Bateson G., Steps in ecology of mind. Ballantine Book, New York 
Bugaj R., Hermetyzm, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991 
Campbell J., Kwestia bogów. Wyd. J.Santorski, W-wa 1994 
Campbell J., Mityczny obraz. Wyd. KR, W-wa 2004 
Capra F.,Tao fizyki. Rebis, Poznań 2001 
Czuang-Tsy., Prawdziwa księga południowego kwiatu. PWN, W-wa 1953 
Drury N., Don Juan, Mescalito i współczesna magia. Mitologia przestrzeni wewnętrznej. Wyd. Wodnika 1992 
Eliade M., Sacrum, mit, historia. PIW, W-wa 1993 
Eliade M., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. PWN, W-wa 1994 
Franz M.L.von, Wróżenie a zjawisko synchroniczności. Sen, W-wa 1994 
Groff St., Poza mózg. Wyd. A, Kraków 1999 
Heisenberg W., Ponad granicami. PIW, W-wa 1979 
Hoff B., Tao Kubusia Puchatka. Rebis, Poznań 1992 
Huxley A., Filozofia wieczysta. Wyd. Pusty Obłok 1989 
I-Ching. Księga przemian. Latawiec, W-wa 1994 / koniecznie w tym wydaniu !!!/ 
Needham J., Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie. PIW, W-wa 1984 
Prigogine I., Stengers I., Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą. PIW, W-wa 1990 
Samuels A.,Sorter B., Plaut F., Krytyczny słownik analizy Jungowskiej. Of. Wyd. Unus 1994 
Winn M., Alchemia taoizmu. Wyd.A, Kraków 2006 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN: TEORIA PROCESU

Bateson G., Jackson D., Haley, D. , Weakland, J. (1978) Wstęp do teorii schizofrenii. W: K.Jankowski (red). Przełom w psychologii. Warszawa: Czytelnik
Capra F. (2001) Tao Fizyki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
Diamond, J. (1988) Patterns of communication: Towards a natural science of behavior. Nieopublikowana praca licencjacka: Uniwersytet w Zurychu.
Duda, M. (2003a) Podstawowe wiadomości o pracy z procesem. 
W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red.) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press
Duda, M. (2003b) Tao i psychologia procesu. W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red.) 
Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press.
Duda, M. (2003c) Chwila przed końcem świata. W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red.) 
Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press.
Goodbread J. (1987) The Dreambody Toolkit. London: Routledge and Kegan Paul.
Grzesiuk, L. (red) (2005) Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki cz.I. 
- Rozdział 1. Z. Sokolik. Psychoanaliza
- Rozdział 3. U.Jakubowska Terapia humanistyczno-egzystencjalna
- Rozdział 4. L.Grzesiuk, U.Jakubowska Terapia systemowa
- Rozdział 6. Inne szkoły psychoterapeutyczne
Kuhn, T. S. (2001) Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Fundacja Aletheia 
Menken, D. Emerging World Views. Nieopublikowana praca doktorska
Mindell, Amy (1996) Metaumiejetności. O sztuce terapii. Warszawa: Wydawnictwo Nuit Magique
Mindell, Amy (2002) A Brief Review of Recent Evolution in Process Work, Jesień 2002. Artykuł publikowany na stronie internetowej AAMindell 
Mindell, Amy (2002) Alternative to Therapy. Newport, OR: Zero Publication.
Mindell, Amy (2005)The Dreaming Source of Creativity. Portland: LaoTse Press
Mindell Arnold (1985) River?s Way. The Process Science of the Dreambody. 
London, Boston: Penguin.
Mindell Arnold (1992): Śniące ciało w związkach. Warszawa: Jacek Santorski & Co. 
Mindell, Arnold (1993) Śniące ciało. Rola ciała w odkrywaniu jaźni. Opole: Wydawnictwo ?Rebirthing?.
Mindell, Arnold (2004) Śnienie na jawie. Metody całodobowego świadomego śnienia. Katowice: Wydawnictwo KOS. 
Mindell Arnold (1998) Siedząc w ogniu. Wykorzystanie konfliktów i różnic między ludźmi dla transformacji dużych grup. Warszawa: Wydawnictwo Nuit Magique.
Mindell, Arnold (2000) Quantum Mind, Journey to the Edge of Psychology and Physics. Portland: Lao Tse Press.
Mindell Arnold, Mindell Amy (2005) Tyłem do przodu. Praca z procesem w teorii i praktyce. Warszawa: Psychologia i Świat. Oficyna Wydawnicza PTPznP
Perls F. (1981) Cztery wykłady. W: K. Jankowski (red.) Psychologia w działaniu. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza ?Czytelnik?. 
Rogers, C. (1978) Uczyć się jak być wolnym. W: K.Jankowski (red). 
Przelom w psychologii. Warszawa: Czytelnik
Straub, S.(1990) Stalking the Inner Critic.Nieopublikowana praca doktorska. 
Watzlawick P., Bavelas J. B., Jackson D. D. (1967) Pragmatics of Human Communication. New York and London: W.W. Norton & Co. 
Weber R. (1990) Poszukiwanie jedności. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok
Zukaw, G. (1995) Tańczący mistrzowie Wu Li. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EGZAMIN: KANAŁ RUCHOWYBarba E. Canoe z papieru, Wrocław 2007
Bernstein E. (red.) Eight Theoretical Approaches to Dance Movement Therapy ( biblioteka pop ).
Doktór T. Tai ji ? medytacja w ruchu, Pusty Obłok 1988.
Feldenkreis M. The Master Moves, Meta Publishers, 1984 ( o metodzie Feldenkreisa artykuły J.Paszkowskiego w internecie).
Fraleigh S. Tańcząc w stronę mroku, Kraków 2004.
Kaplan A. The Hidden Dance (biblioteka pop)
Kędzior D. Technika Aleksandra, 
Laban R. Zasady zapisu tańca i ruchu, W-wa 1959.
Lange R. O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna, Kraków 1988.
Mindell A. Rivers Way, Routledge and Kegan Paul, London 1985.
Mindell A. Praca nad samym sobą, Warszawa 1999.
Mindell A. i A. Tyłem do przodu, Kraków 1998
Mol S. Japońskie sztuki walki, Bydgoszcz 2003.
Tokarski S. Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji w filozofii wschodu, Szczecin 1989.
Tomaszewski Wł. Człowiek tańczący, WSiP 1991.
Turska I. Krótki zarys historii tańca i baletu, PWM 1983.
Ueshiba M. Sztuka pokoju, Wyd. Helion 2007.
Zwolski E. Choreia, PAX 1978
---------------------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN: ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI

 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:


Praca z procesem

Mindell Arnold. Cienie Miasta. Wydawnictwo EJB Kraków, 2000.
Mindell Arnold. Śpiączka: Klucz do przebudzenia. Wyd. Nuit Magique, Warszawa, 1994.
Mindell Arnold. Psychologia i szamanizm. Wydawnictwo KOS, Katowice.
Mindell Amy. Coma, a Healing Journey. Lao Tse Press, Portland OR, 1999.
Mindell Amy. Alternative to Therapy. Lao Tse Press, Portland OR, 2006; Rozdz. 15 Subtle States of Consciousness, Rozdz. 16 Example of Subtle States
Teodorczyk T., Zmienione i ekstremalne stany świadomości w: Po drugiej stronie kłopotów (red. B.Szymkiewicz-Kowalska, EAP Warszawa 2003)
Szymkiewicz, B. Zranione stany świadomości, Eneteia, Warszawa 2003, Rozdz. 4 Odmienne stany świadomości
Psychopatologia
DSM IV (Kryteria diagnostyczne wg.DSM-IV-TR, red. wyd. pol. Jacek Wciórka)
Rosenhan D. L., Seligman E.P.: Psychopatologia. PTP, Warszawa 1994.
Różne sposoby rozumienia zaburzeń psychicznych
Bateson G., Jackson D.D., Haley J., Weakland J.: Wstęp do teorii schizofrenii. W: Jankowski K. (red.): Przełom w psychologii, Czytelnik, Warszawa, 1978
Grzesiuk L. Psychoterapia. Tom II Praktyka: Cz.III Psychoterapia pacjentów schizofrenicznych oraz osób z zaburzeniami z pogranicza nerwicy i psychozy; Cz.IV. Psychoterapia pacjentów depresyjnych
Laing R.D.: Rozszczepione ja. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 1995
Psychologia transpersonalna
Grzesiuk L. Psychoterapia. Tom I Teoria. Cz.1 Rozdz.6, &6.6. Psychologia transpersonalna 
Wilber, K. Niepodzielone, Wyd Zysk i s-ka 1996
Szamanizm
Castaneda, C. Podróż do Ixtlan
Eliade M.: Szamanizm i archaiczne techniki eksatzy. PWN, Warszawa, 1994.
Harner M.: Droga szamana. Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2007
Śmierć i umieranie
Kubler - Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu.
Levine St.: Kto umiera. Wyd. Szafa 2001
Uzależnienia
Anonimowi Alkoholicy ? 12 kroków
Grzesiuk L. Psychoterapia. Tom II Praktyka: Cz.5 Rozdz. 21 Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania
 

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

Chopra, Deepak, Overcoming Addictions, Rider 1997
Drury N.: Szamanizm. Rebis, Poznań, 1994.
Erickson, H Milton, Experiencing Hypnosis: Therapeutic Approaches to Altered States, Irvington Publishers 1981
Foucault, M. Historia szaleństwa w dobie Oświecenia.
Groff, C., Thirst for Wholeness, HarperCollins, 1993.
Laing R.D.: Ja i inni. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 1995
Perry, John, The Far Side of Madness, Dallas, Spring Publications 1984.
Palusiński R., Szamanizm w praktyce, Wyd.TT Kraków 1999
Perry, John, The Far Side of Madness, Dallas, Spring Publications 1984
Tart, Ch., Altered states of consciousness
Torrey, Czarownicy i psychiatrzy. PIW
Grof S. Poza mózg Narodziny, Śmierć i transcendencja w psychoterapii Wydawnictwo: MONTEVIDEO 1999
Książki Carlosa Castanedy
------------------------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN: KANAŁ WIZUALNY, PRACA ZE SNEM I OBRAZOWYMI ARCHETYPAMI

Mindell Arnold: O pracy ze śniący ciałem. Wyd. Pusty Obłok, Warszawa, 1991.
Freud Z.: Wstęp do psychoanalizy. PWN, Warzsawa, 1984. Część II: Marzenia senne
Jung C.G.: O istocie snów. Wyd. KR- Sen, Warszawa, 1993.
von Franz M.L.: Ścieżki snów. Wyd. J. Santorski&Co., Warszawa, 1995.
Sen jako drogowskaz. Jungowska analiza marzeń sennych. Wyd. Ewa Korczewska L.C., Warszawa, 1995.
Castaneda C.: Odrębna rzeczywistość. Wyd. Rebis, Poznań, 1996
Campbell J.: Potęga mitu. Wyd.Signum, Kraków, 1994.
Campbell J.: Wyd. J. Santorski&Co. Warszawa, 1994.
Cotterell A.: Słownik mitów świata. Wyd. Książnica, Katowice, 1996.
von Franz M.L.: An Introduction to the Interpretation of Fairy Tales. Spring Publications, Dallas, Texas, 1985.
? Książki M. Eliade: mitologie, zbiory baśni
---------------------------------------------------------------------------------------------


EGZAMIN: PRACA W KANALE RELACJI
ZORIENTOWANA NA PROCES PRACA Z RELACJAMI

Goodbread, Joseph. Radical Intercourse, Portland, OR: Lao Tse Press, 1996.
Mindell, A.: Śniące ciało w związkach. Santorski i s-ka,Warszawa ,1994.
Teodorczyk T. Skąd się biorą kłopoty w relacjach między ludźmi.W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red) Po drugiej stronie kłopotów. Warszawa: Elders Academy Press,2003 

TERAPIA RODZINNA
Grzesiuk L.(red.)Psychoterapia. Teoria (tom I)Eneteia, Warszawa 2005
- Rozdz.4. Terapia systemowa
Grzesiuk L.(red.)Psychoterapia. Praktyka (tom II) Eneteia, Warszawa 2006
- Rozdz.8. Systemowa-komunikacyjna terapia rodzin 
- Rozdz. 9 Systemowa- strukturalna terapia rodzin
- Rozdz.10 Systemowa ? strategiczna terapia rodzin
- Rozdz. 11. Idee konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego w terapii rodzin
Satir V. Rodzina. Tu powstaje człowiek GWP Gdańsk 2000


ZJAWISKA RELACYJNE W SYTUACJI TERAPEUTYCZNEJ

Kodeks Etyczny PTPP www.psychologia-procesu.org.pl/towarzystwo/komisja-etyczna/119-kodeks-etyczny-ptpp-.html 
Grzesiuk, L.(red) Psychoterapia. Teoria (tom I)Eneteia, Warszawa 2005
Rozdz.10. Dynamika relacji pacjent-terapeuta
Jung C.G.: Psychologia przeniesienia. Wyd. Sen, Warszawa 199


PRZEMOC, NADUŻYCIA , WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Herman, J. Przemoc.Uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP, Gdańsk 2004
Szymkiewicz B., Duda M.W polu nadużyć w: W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red) Po drugiej stronie kłopotów. Elders Academy Press, Warszawa 2003
Duda M., Szymkiewicz B. O pracy terapeutycznej z przeszłymi nadużyciami (j.w.)
Mellody, Pia .Toksyczne związki - anatomia i terapia współuzależnienia
Jacek Santorski & Co, Warszawa 2005

LITERATURA DODATKOWA

Berne, E. W co grają ludzie, PWN Warszawa 1987
Józefik B, de Barbaro B. (2004)Terapia rodzin a perspektywa feministyczna.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kosińska - Dec K.(1990) Terapia rodzin i małżeństw. W: Wybrane poglądy na terapię małżeńską. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Menken, D( 2001) Speak Out! Talking about Love, Sex and Eternity. New Falcon Pub
Namysłowska I.: Terapia rodzin. Springer PWN, Warszawa, 1994
Reiss, G.(2004) Angry Men, Angry Women, Angry World.Changing World Publication 
Reiss, G (2004) Vital Loving Changing World Publication
Szymkiewicz, B. Zranione stany świadomości Warszawa: Eneteia
Welwood, J. (2001) Wędrówka serc. Warszawa: Diogenes
HISTORIA REFLEKSJI PSYCHOLOGICZNEJ NA TEMAT RELACJI
Freud, S. (1982)Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: PWN. Wykład XXI: Rozwój libido i organizacje seksualne
Jung, C.G, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Czytelnik, Warszawa 1976; rozdziały Ego, Cień, Syzygia: anima i animus
(Dudek, Z.W. (2006) Psychologia integralna Junga. Warszawa: Eneteia Rozdział 10. Kobiecość i męskość: Anima i Animus)
Fromm, E. (2007) O sztuce miłości. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
May, R. (1998) Miłość i wola. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
------------------------------------------------------------------------------------


EGZAMIN: KANAŁ PROPRIOCEPCJI

Dulińska, J. (2003) W poszukiwaniu informacji: czy możliwe jest komunikowanie z osobami w stanie śpiączki?, W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red.) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press 
Mindell, A.(1993) Śniące ciało, Rola ciała w odkrywaniu jaźni. Opole: Wydawnictwo ?Rebirthing?, 
Mindell, A. (1991) O pracy ze śniący ciałem. Wyd. Pusty Obłok, Warszawa
Mindell, A. (1994) Śpiączka: Klucz do przebudzenia. Wyd. Nuit Magique, Warszawa
Mindell, A. Psychologia i szamanizm. Wydawnictwo KOS, Katowice.
Mindell, Amy. (1999) Coma, a Healing Journey. Lao Tse Press, Portland OR
Lowen, A. (2006) Duchowość ciała, Wydawnictwo: Jacek Santorski
Schupbach, M. (2003) O zdrowiu, chorobach i śnieniu, W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red.) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press 

----------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN: KANAŁ SŁUCHOWY

Arye. L. (2001) Unintentional Music: Releasing Your Deepest Creativity, Hampton Roads Publishing Company 
Arye, L. (2003) Twórczość nieintencjonalna: praca z procesem i sztuka, W: B. Szymkiewicz-Kowalska (red.) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press 
Diamond, J. (1988) Patterns of communication: Towards a natural science of behavior. Nieopublikowana praca licencjacka: Uniwersytet w Zurychu. 
Bandler, R., Grinder, J. (2008) Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli więcej niż NLP. Część 1, Wydawnictwo Helion
Watzlawick P., Bavelas J. B., Jackson D. D. (1967) Pragmatics of Human Communication. New York and London: W.W. Norton & Co. 

-------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN: KANAŁ ŚWIATA

Bateson, G. (1996). Umysł i przyroda. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Campbell, J. (2004). Mityczny obraz. Wydawnictwo KR.
Eliade, M. (1993). Kowale i alchemicy. Fundacja Aletheia.
Flood, G. (2008). Hinduizm. Wprowadzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
von Franz, M.L. (1994). Wróżenie a zjawisko synchroniczności. Wyd. Sen Warszawa.
Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lorenz, K. (1977). Odwrotna strona zwierciadła. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Mindell, A. (1995) Lider mistrzem sztuk walki. Wstęp do głębokiej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Medium.
Mindell, A. (2002) Psychologia i szamanizm. Katowice: Wydawnictwo ?KOS?.
Mindell, A. (1999) Siedząc w ogniu. Warszawa: Wydawnictwo Nuit Magique.
Mindell, A (2002). The Deep Democracy of Open Forums.Hampton Roads Publishing Company.
Mindell, A. (2007). Earth-based Psychology. Lao Tse Press.
Prirogine, I. Stengers, I. (1990). Z chaosu ku porządkowi. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Quispel, G. (1988). Gnoza. Instytut Wydawniczy PAX.
Samuels, A., Shorter, B., Plaut, F. (1994). Krytyczny słownik analizy jungowskiej. Oficyna Wydawnicza UNUS.
Weber, R. (1990). Poszukiwanie jedności. Wydawnictwo Pusty Obłok.
Wilber, K. (1999). Krótka historia wszystkiego. Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
Różne mity świata.


Lektury uzupełniające:
Eliade, M. (2007). Historia wierzeń i idei religijnych. Instytut Wydawniczy PAX.
von Franz, M.L. (1995). Creation Myths. Patterns of creativity mirrored in creation myths. Shambhala Publications Inc. Boston.
Mead, G. (1975). Umysł, osobowość i społeczeństwo. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Mindell, A. (1990). The Year I: Global Process Work with Planetary Structures and Myths. New York and London: Viking-Penguin-Arkana.
Suzuki, T. D. (2009) Zen i kultura japońska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szymkiewicz-Kowalska, B. red. (). Po drugiej stronie kłopotów. cz. VII Świat wokół nas. Elders Academy Press. 


---------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN: PRACA WEWNĘTRZNA

Mindell A., Samodzielna praca nad sobą (Praca nad samym sobą), Wyd.Nuit Magique Warszawa 1995 
Mindell A., Śnienie na jawie, KOS, Katowice 2004
Mindell A., Earth-based Psychology, LaoTse Press, Portland 2007
Straub, Sonja. Stalking the Inner Critic. Nieopublikowana praca doktorska
Hannah, B. Encounters with the Soul: Active Imagination: Boston Sigo Press, 1981.
Iyengar, B, Light On Yoga, New York, Schocken Books, 1979.
Muktananda, Play of Consciousness. CA: Shree Gurudev Siddha Yoga Ashram 1974.
Muktananda Swami, Dokąd idziesz ? przewodnik podróży duchowej. Wyd. Arhat 2002
Suzuki Shunryu, Umysł Zen, umysł początkującego, Pusty Obłok, Warszawa 1992
TaoTe King
I-Ching
Koran
Biblia


-------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN: ANATOMIA I FIZJOLOGIA

Kalendarium Wydarzeń