Książki

Dostępne książki i prace: BIBLIOTEKA / KSIĄŻKI 


Amy i Arnold Mindell - prace w języku polskim:

 
Mindell Amy: Metaumiejętności. O sztuce terapii. 
Mindell Amy i Arnold: Tyłem do przodu. 
Mindell Arnold: Cienie Miasta. Interwencje psychologiczne w psychiatrii. 
Mindell Arnold: O pracy ze śniącym ciałem. 
Mindell Arnold: Praca nad samym sobą. 
Mindell Arnold: Psychologia i szamanizm. 
Mindell Arnold: Siedząc w ogniu. 
Mindell Arnold: Śnienie na jawie. 
Mindell Arnold: Śpiączka. Klucz do przebudzenia.

 
Inne książki: 
red. Szymkiewicz - Kowalska Bogna: Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. 
Arye Lane : Music the messenger. 
Aslanidou Lena: Process Work & Aikido: A Comparison of Principles and Methods. 
Audergon Arlene: The Gates of Society: A Study of the Application of Process Oriented Psychology to Working with Extreme States and Collective Dynamics on a Psychiatric Ward. 
Bernstein P.L : Eight Theoretical Approaches in Dance Movement Therapy. 
Brooks Ruby: Our Inner Gods: The Wisdom of The Dreambody. 
Capra Fritjof: Tao fizyki. 
Croci Barbara: An introduction to Process Oriented Psychology Detailed Analysis of a Therapy Session. 
Diamond Julie: Patterns of communication: Towards a Natural Science of Behavior. 
Diamond Julie: Verbal and nonverbal Communication. A Framework for Analyzing Information And Its channel. 
Dworkin Jan: Living alchemy. The Creative Spirit in Process. 
van Felter Debbie: Heroin addiction from a process oriented viewpoint. 
Goodbread Joseph H.: The Dreambody Toolkit. A Practical Introduction to the Philosophy, Goals and Practice of Process-Oriented Psychology. 
Heizer Leslie Ann: skrypt w języku angielskim na temat różnych egzaminów POP. 
Jacobi Jolande: Psychologia C.G. Junga. 
Jaworski Witt: Taoizm. 
Kaplan Amy Sue: The Hidden Dance. An Introduction to Process - Oriented Movement Work. 
Kuebler - Ross Elizabeth: Rozmowy o śmierci i umieraniu 
Lange Roderyk : O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna. 
Mindell Amy: Coma : A Healing Journey. 
Mindell Amy: Moon in the water. 
Schwarz Salome: Shifting the Assemblage Point: Transformation in Therapy and Everyday Life. 
Stewart Regula: The Homeless - Gold within the Garbage. A Process-Oriented Approach to Working with the Homeless. 
Straub Sonia: Stalking Your Inner Critic. A Process-Oriented Approach to Self - Criticism. 
Suchocka Ewa: Odmienne stany świadomości. Próba porównawczej analizy zjawiska. 
Titkow Tomasz: Dowcip-próba analizy zjawiska w oparciu o teorie psychologii procesu Arnolda Mindella. 
Tomandl Stan: Coma Work and Palliative Care. 
Vasillou Lily: On the Path to a Black Tongue: A Greek Woman's View of Sexism. 
Vikkelsoe Jytte: Beyond Guilt and Innocence: Towards a Process Oriented Criminology. 
Wiszniewski Mateusz: Uzdrawiaj?cy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu i tańca. 
Zust Barbara: Selbstliebe Und Selbstwertgefuhl Bei Frauen Und Sexismus. 
Zwig Adam: A Review of the Systems Paradigm. 
Zwig Adam: Casual and Finalistic Approaches to the Psychology of Emotions in Medicine: Need for an Integral Model. 
 

Kalendarium Wydarzeń