Aktualne wymagania

Wymagania do przystąpienia do egzaminów certyfikujących Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i uzyskania międzynarodowego dyplomu.

Szkolenie:

1. Teoria i praktyka psychologii zorientowanej na proces - 530 godz., w tym:

 • szkolenia obowiązkowe zgodnie z planem studiów
 • zajęcia fakultatywne
 • jedno seminarium o charakterze pracy ze światem (Worldwork)
 • procesy grupowe

2. Szkolenia ogólno-psychoterapeutyczne – 90 godz

 

Praca nad sobą

 1. Terapia własna (140 godzin, w tym co najmniej 105 godzin z dyplomowanym nauczycielem)
 2. Sesje w ramach Komitetu Studiów (4 godziny rocznie – minimum 20 godzin)
 3. Praca w „peer-grupach” (grupach koleżeńskich) (jedno spotkanie w miesiącu podczas całych studiów)
 4. Prowadzenie notatnika pracy nad sobą

 

Superwizja

 • 150 godzin superwizji grupowej
 • 55 godzin superwizji indywidualnej

 

Praktyka

 1. Praca z klientami pod superwizją (250 godzin)
 2. Praktyki / staże (360 godzin) – praktyka psychiatryczna, psychosomatyczna i dowolna
 3. Prowadzenie warsztatów rozwojowych i facylitacja procesów grupowych (80 godzin) – proporcje do ustalenia z Komitetem Studiów

 

Prace pisemne i multimedialne

 • 3 studia przypadków; w tym dwa dotyczące klientów indywidualnych i jedno dotyczące pracy z parą
 • 3 pisemne raporty z praktyk
 • 4 analizy video
 • Praca dyplomowa
Kalendarium Wydarzeń