Odmienne i ekstremalne stany świadomości dr Gary Reiss
16-11-2019 - 17-11-2019

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu (PTPP) 

zaprasza na

seminarium
ODMIENNE I EKSTREMALNE STANY ŚWIADOMOŚCI
Trudne doświadczenia psychiczne w ujęciu Psychologii Zorientowanej na Proces
 

Warsztat o odmiennych stanach świadomości w psychologii

Seminarium poświęcone będzie metodom pracy ze zmienionymi i ekstremalnymi stanami świadomości, a także nowym tendencjom i kierunkom rozwoju w Psychologii Procesu. Poszukiwanie odmiennych stanów jest częścią naszej natury, a podczas tego seminarium będziemy się uczyć, jak łatwo uzyskiwać dostęp do tych odmiennych stanów i w jaki sposób z nich korzystać. Wszyscy doświadczyliśmy odmiennych stanów, a wielu z nas lub członków naszej rodziny doświadczyło stanów ekstremalnych. Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat pracy ze swoimi zmienionymi stanami oraz ze zmienionymi i ekstremalnymi stanami innych osób.

Ponieważ tak wiele stanów ekstremalnych łączy się z traumą i często wiąże się z uzależnieniami, poruszymy również te tematy. Seminarium obejmuje teorię oraz pracę w oparciu o własne doświadczenie.

Główne punkty programu obejmują:

  • Doświadczenia szczytowe i odmienne stany świadomości
  • Koncepcję cieni miasta
  • Metody tzw. pierwszego i drugiego treningu w pracy ze stanami ekstremalnymi
  • Pracę z depresją i tendencjami samobójczymi
  • Pracę z lękiem i paniką
  • Interwencje przydatne w pracy z osobami z diagnozą dwubiegunową
  • „Interwencje szkoleniowe” ze stanami ekstremalnymi
  • Pracę z nagłymi doświadczeniami o charakterze duchowym („pogotowie duchowe”)
  • Problematykę traumy, uzależnień i zejścia z koła stanów ekstremalnych

ODMIENNE STANY W UJĘCIU PSYCHOLOGII PROCESU
Psychologia procesu reprezentuje najnowocześniejsze podejście do stanów ekstremalnych, postrzegając je jako cienie miasta, a osoby będące w stanach ekstremalnych jako osoby, które biorą je na siebie i niosą za nas wszystkich. W czasie seminarium będziemy poznawać i badać różne interwencje przydatne w pracy z odmiennymi stanami świadomości, kładąc nacisk na pracę z depresją, tendencjami samobójczymi, lękiem i paniką oraz zaburzeniami dwubiegunowymi.

Dr Gary Reiss zaprezentuje dwa podejścia do pracy ze stanami ekstremalnymi, zarówno to, które opiera się na pracy z sygnałami, tzw. pierwszy trening, jak również nowe podejście, tzw. drugi trening, czyli pracę z głębokimi polaryzacjami, wykorzystującą bardziej intuicyjne metody w kontakcie z poziomem duchowym. Przedstawi również własne „podejście treningowe” i metody pracy z kryzysami wynikającymi z nagłych duchowych wglądów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ważna informacja dla studentów II fazy!

Seminarium zalicza warsztat obowiązkowy dla studentów II fazy szkolenia w Fundacji SPP: 
"Odmienne i ekstremalne stany świadomości ( w tym: lęki, depresje, dysocjacje)" 15 godz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROWADZĄCY
Gary ReissDr Gary Reiss jest doktorem LCSW i jest Certyfikowanym Trenerem Psychologii Zorientowanej na Proces. Gary prowadzi praktykę prywatną w Eugene i Portland w stanie Oregon i uczy Psychologii Procesu na całym świecie. Specjalizuje się w terapii rodzin, terapii seksualnej, pracy z pacjentami w śpiączce, pracy z konfliktami w różnych częściach świata (Worldwork), rozwoju organizacyjnym oraz integracji Pracy z Procesem z różnymi tradycjami duchowymi. Gary jest dyrektorem organizacji non-profit The International Peace Group. Opublikował 11 książek, w tym “Healing History”, “The Dance of Sex”; “Dreaming Money”, “Families that Dream Together, “Love, Power, and Wisdom”

TERMIN
16 listopada 2019 - 17 listopada 2019

w godz.:
Sobota - 10.00 – 18.00
Niedziela - 10.00 – 17.00

MIEJSCE 
Zespól Rezydencji Belweder Klonowa ul. Flory 2, Warszawa
www.belweder-klonowa.kprp.pl

CENY
przed 24 października (członkowie PTPP)
superwizja 250 zł
warsztat 500 zł
całość 650 zł

przed 24 października (niebędący członkami PTPP) 
superwizja 300 zł
warsztat 600 zł
całość 750 zł

po 24 października (wszyscy)
superwizja 300 zł
warsztat 650 zł
całość 850 zł

wpłaty na konto PTPP
PKO BP nr rachunku: 19 1020 1169 0000 8102 0296 2264​

ZAPISY I INFORMACJA
tel.: (+48) 797 553 382
administracja-ptpp@psychologia-procesu.org.pl
www.psychologia-procesu.org.pl

Kalendarium Wydarzeń