Lista obowiązujących egzaminów II Fazy

Egzaminy końcowe prowadzące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i uzyskania międzynarodowego dyplomu są egzaminami zewnętrznymi organizowanymi w PTPP.

Egzaminy II Fazy obejmują:

I. Egzaminy praktyczne

  1. Praca wewnętrzna
  2. Praca z konfliktem (jako uczestnik/ facylitator)
  3. Praca ze snem
  4. Praca z klientem nad symptomem
  5. Praca z klientem w odmiennym lub w ekstremalnym stanie świadomości (na podstawie 2 nagrań video z pracy z klientem długoterminowym)
  6. Praca z parą
  7. Proces grupowy – opis i video dotyczące przeprowadzonego projektu społecznego

II. Praca dyplomowa

Kalendarium Wydarzeń