Forum Otwarte
20-11-2019

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu zaprasza na Forum Otwarte.
Warsztat szkoleniowy dedykowany pracy z konfliktem oparty na koncepcji głębokiej demokracji. Prowadzący dr Gary Reiss.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności budowania płaszczyzny, na której może spotkać się każda ze stron konfliktu. Dzisiaj, kiedy konflikt przebrzmiewa w każdym niemal obszarze życia i przeradza się w eskalację mowy nienawiści, szczególnie ważne jest, żeby umieć prowadzić konflikt z zachowaniem szacunku dla stron konfliktu czyli zgodnie z zasadami głębokiej demokracji.

W ramach warsztatu Forum Otwartego, nauczymy się jak pracować z konfliktami, aby:
- wszystkie perspektywy zostały wysłuchane,
- wszystkie strony konfliktu były traktowane z szacunkiem pomijając pierwotne różnice rang.
- rozwiązanie konfliktu było najlepsze dla wszystkich, a nie było narzucone przez najsilniejszą jego stronę.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
- Spotkanie jest o charakterze szkoleniowym.
- Tematem Forum Otwartego jest „Polska podzielona. Czy możemy się usłyszeć?”
- Będziemy pracować na żywo z podziałami obecnymi w naszym społeczeństwie.

DLA KOGO?
Studentów Psychologii Procesu, aktywistów i działaczy społecznych oraz wszystkich osób, które pracują z grupami lub zamierzają pracować.

PROWADZĄCY:
Gary Reiss, doktor LCSW jest Certyfikowanym Trenerem Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzi praktykę prywatną w Eugene i Portland w stanie Oregon i uczy Psychologii Procesu na całym świecie. Specjalizuje się w terapii rodzin, terapii seksualnej, pracy z pacjentami w śpiączce, pracy z konfliktami w różnych częściach świata (Worldwork), rozwoju organizacyjnym oraz integracji Pracy z Procesem z różnymi tradycjami duchowymi. Gary jest dyrektorem organizacji non-profit The International Peace Group. Opublikował 11 książek, w tym “Healing History”, “The Dance of Sex”; “Dreaming Money”, “Families that Dream Together, “Love, Power, and Wisdom”

TERMIN/GODZINA:
20.11.19 (środa), 17.30-21.00

MIEJSCE: 
Pracownia Psychorozwoju Kielczyk, ul. Gocławska 11, Warszawa

INWESTYCJA:
- 150 zł
- 120 zł dla tych, którzy biorą również udział w Seminarium o Odmiennych i Ekstremalnych Stanach Świadomości (16-17 XI 2019)

ZAPISY:
+48 797 553 382
administracja-ptpp@psychologia-procesu.org.pl
psychologia-procesu.org.pl

wpłaty na konto PTPP
PKO BP nr rachunku: 19 1020 1169 0000 8102 0296 2264​

PTPP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy.

Kalendarium Wydarzeń