DEEP BODY WORK / warsztat dr Gary Reiss
27-11-2021 - 05-12-2021

DEEP BODY WORK 2021

27-28 listopada 2021 (część I)
4-5 grudnia 2021 (część II)

warsztat online - prowadzący dr Gary Reiss

Deep Body Work

Po raz kolejny zapraszamy Was w podróż z dr Garym Reissem, tym razem jest to podróż w głąb siebie przy akompaniamencie uważnego dotyku i podążaniu za proprioceptywnymi sygnałami płynącymi z własnych doznań cielesnych. Podróży, której celem jest odkrycie tego, kim każdy z nas jest w swej najgłębszej naturze; w wolności od osobistych traum i historii.

Tematem tego warsztatu jest głęboka praca z ciałem.  

Jest to praca polegająca na uważnym podążaniu za swoimi odczuciami płynącymi z ciała, po to by dotrzeć do tego, co może być drogowskazem do poczucia siebie w pełni, w wolności, bez traum oraz osobistych historii.    

Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na odczucia z naszego ciała, chętnie je omijamy, być może z obawy, iż dotkniemy czegoś nieprzyjemnego, trudnego. Tak, odczucia wiele zawierają, są swoistą treścią czekającą na odkrycie. Dobrze jest podążać za nimi w towarzystwie, z osobą terapeuty lub kogoś zaufanego, gdyż łatwiej jest coś uchwycić i wyłonić na światło dzienne, jakkolwiek nie zawsze. Również dotyk jest wspierającą formą, pozwalającą dłużej zatrzymać się przy danym odczuciu czy symptomie, wzmacniając w ten sposób jego treść przekazu. Nie jest to łatwa praca i pewnie nie dla wszystkich, wymaga zatrzymania, pobycia ze sobą w uważności, nauczenia się wychwytywania subtelnych sygnałów. Odczucia płyną z innych przestrzeni naszego mózgu, potrzebują dłuższego czasu na ich „wysłuchanie”, z uważnością, zaciekawieniem i otwartością - dopiero wówczas do nas „przemawiają” niosąc wiele ważnych dla nas informacji. Może to być bardzo istotne dla naszego pełnego czucia siebie.  

Praca z głębokimi odczuciami jest znana i wykorzystywana w metodach nakierowanych na pracę z ciałem, takich jak Focusing (Eugene Gendlin), czy Somatic Experiencing (Peter Levine). W psychologii procesu określamy to pracą w kanale propriocepcji, czyli odczytywaniem sygnałów płynących ze śniącego ciała* przy pomocy głębokiego czucia (tzw. propriocepcji, a nawet interocepcji). 

*Śniące ciało – byt, który organizuje proces śnienia. Można je poznać poprzez pracę z subiektywnymi doświadczeniami marzeń sennych, doznaniami płynącymi z ciała, trudnościami relacyjnymi, znaczącymi zdarzeniami na zewnątrz jednostki. Śniące ciałozwykle przejawia się w sposób, który doświadczany jest jako coś, co przeszkadza ciału fizycznemu czy też szerzej: pierwotnej tożsamości jednostki. (źródło: Amy i Arnold Mindell „Tyłem do przodu”.

PROGRAM:

W trakcie warsztatu :

  • nauczymy się wyodrębniać polaryzację w doświadczanych symptomach z ciała i poznamy metodę intuicyjną pracę z tymi polaryzacjami (nazywanymi w psychologii procesu X i U)
  • Poznamy sposób rozróżniania różnych sposobów doświadczania stanów ciała i nauczymy się jak płynnie przechodzić między nimi (między stanami ciała ofiary – powstającego na skutek traumy lub ostrego / przelekłego symptomu do śniącego ciała, aż po ciało wieczne - rozumianego jako poziom esencji, bardzo głębokiego doświadczenia siebie i swojego ciała.
  • nauczymy się jak można wykorzystać sen z dzieciństwa do wchodzenia w głęboką pracę z ciałem.

Kluczowe zagadnienia programu:

  1. podstawy pracy z dotykiem i podążanie za procesem klienta,
  2. trzy metody wykorzystania naszych rąk w pracy online,
  3. głęboka praca z ciałem w ostrych i/lub przewlekłych symptomach,
  4. głęboka praca z ciałem w pracy z traumą,
  5. głęboka praca z ciałem w pracy z urazami fizycznymi,
  6. głęboka praca z ciałem w celu uzyskania dostępu do odmiennych stanów, w tym stanów duchowych.

Część ćwiczeń, które będą prezentowane podczas warsztatu pochodzi z najnowszej książki dr. Garego Reissa Getting off the Wheel—A Process-Oriented Approach to Personal and World Liberation https://garyreiss.com/getting-off-the-wheel/

DLA KOGO?

Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich studentów psychologii procesu, psychoterapeutów, terapeutów pracy z ciałem, wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem dotyku i kontaktu z ciałem w pracy ze sobą oraz innymi ludźmi.

PROWADZĄCY:

Dr Gary Reiss, od 40 lat zajmuje się Pracą z Procesem. Pracuje w Instytucie Pracy z Procesem w Portland i kilku innych instytutach. 
Gary pomagał rozwijać pracę z ciałem zorientowaną na proces (Process Oriented Bodywork) oraz głęboką pracę z ciałem i stworzył program certyfikacji w tej pracy. Specjalizuje się również w pracy ze stanami odmiennymi, śpiączką, konfliktami w pracy ze światem, problemami organizacyjnymi. Zajmuje się rozwijaniem terapii seksualnej zorientowanej na proces i terapii rodzinnej zorientowanej na proces. 
Jest autorem 14 książek. Jest dyrektorem i założycielem Rivers Way Community Clinic oraz dyrektorem International Peace Group.

Dr Gay Reiss o warsztacie DEEP BODY WORK:
„Jedną z najpotężniejszych wczesnych form pracy w ramach psychologii zorientowanej na proces była głęboka praca z ciałem. Uczyliśmy się podążać za procesem danej osoby tak, by móc dotykać jej w sposób, który pomagał jej wejść głębiej w kontakt z jej doświadczeniami cielesnymi. Później zaczęliśmy stosować tę formę pracy z ciałem podczas pracy z odmiennymi stanami świadomości, z symptomami, w śpiączce i innych sytuacjach.
Głęboka praca z ciałem w nurcie psychologii procesu to wyjątkowy sposób dotykania i kontaktu z ciałem. To narzędzie, które może znaleźć zastosowanie w bardzo wielu okolicznościach. Sytuacja pandemii sprawiła, że dostosowaliśmy ten sposób pracy do formatu online i prowadzenia sesji praktycznych. Tak, można w ten sposób pracować z ciałem przez Internet, a uczestnicy sesji odczuwają głęboko jej efekty.”

TERMINY:
Cześć I:
27-28 listopada 2021
godz. 17:00-20:00

Część II:
4-5 grudnia 2021
godz. 9:00-12:00


Jest to jeden warsztat, ale w rozbiciu na 2 weekendy, ze względu na znaczne różnice czasowe pomiędzy USA a Polską.

MIEJSCE:
online, indywidualnie lub na żywo w grupach we własnym zakresie.

CENY:
do 12 listopada: studenci Fundacji SPP - 600 zł | pozostałe osoby - 700 zł
po 12 listopada: studenci Fundacji SPP - 700 zł | pozostałe osoby - 800 zł

ZAPISY:
tel : + 48 797 553 382
administracja-ptpp@psychologia-procesu.org.pl

Warsztat będzie tłumaczony na jęz. polski 

Zapraszamy serdecznie!

Kalendarium Wydarzeń