Zastosowania pracy z procesem

Praca z procesem znajduje zastosowanie w wielu różnorodnych obszarach pracy z ludźmi. Obejmuje pracę terapeutyczną, dla której punktem wyjścia są sny, symptomy fizyczne, trudności w relacjach i pracę z osobami w zmienionych stanach świadomości. Psychologia procesu oferuje specyficzne metody rozwiązywania konfliktów oraz pracy z grupami i organizacjami. Istnieje też wiele innych obszarów zastosowań pracy z procesem. Tu przedstawiamy przykładowe zastosowania - te, które są aktualnie realizowane w ramach działania członków naszego Towarzystwa.

 


KONTAKT Z OSOBAMI W ŚPIĄCZCE
czytaj na stronie
http://spiaczka.psychologia-procesu.net/ NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
Praca z procesem w nauce języków obcych - Wieża Babel czemu wciąż nie mówię w obcym języku pomimo wielkich wysiłków
Prowadząca:
Marzena Wasilewska lingwistka, lektorka angielskiego i terapeutka pracy z procesem używa techniki i narzędzi psychologii procesu do pomocy w przezwyciężaniu indywidualnych trudności w efektywnym uczeniu się języków obcych.
Wydaje się, że w dobie globalizacji możliwość porozumienia z ludźmi mówiącymi innymi językami niż nasz język ojczysty jest szczególnie przydatna. Ucząc się języka obcego musimy pamiętać, że język obcy to obca kultura, a zatem wiele zupełnie innych zwyczajów i zachowań. Niezależnie od tego, czy uczymy się słowackiego, czy japońskiego. Nierzadko zdarza się, że nawet osoby, które przez jakiś czas mieszkały za granicą nie nauczyły się dobrze posługiwać obowiązującym tam językiem. Dlaczego? Co stało na przeszkodzie w tak wydawałoby się sprzyjających warunkach? Warto mieć świadomość, że język jest nadawaniem znaczeń rzeczom istniejącym i te wszystkie znaczenia zależne są od naszego ja. To my je nadajemy poprzez nasze doświadczenia. Ojczystego języka też się uczymy w jakiś okolicznościach, określonym środowisku. Znamy go różnie, mamy różny zasób słów, różne możliwości ich łączenia, kojarzenia, myślenia logicznego. Psychologia ma dużo do powiedzenia w uczeniu się własnego języka i używaniu go, a co dopiero kiedy człowiek ma już ukształtowany jakiś system znaczeń oraz schematów i musi przyjąć drugi, inny. I jeszcze połączyć oba te systemy w jakąś jedność, która będzie wewnętrznie spójna. Mogą nam w tym pomóc techniki pracy z procesem.