Psychoterapeuci

Wioletta Aumer

Motto

?poznaj siebie!?

Psychoterapią zajmuję się od końca lat dziewiedziesiątych. Obecnie prowadzę praktykę prywatną, superwizowaną. Podążanie ścieżką serca i ducha uważam za podstawę kontaktu z drugim człowiekiem podczas procesu leczenia i rozwoju ? tak rozumiem psychoterapię.

Terenem moich szczególnych zainteresowań są możliwości rozwojowe człowieka widziane w świetle psychologii transpersonalnej, która uwzględnia wymiar duchowy życia psychicznego. Pracuję dużo z symboliką snów i wizji.  Służę więc pomocą osobom, które pragną poznać siebie również z tej drugiej strony, i poszukują znaczenia swoich marzeń sennych, odmiennych stanów świadomości (doświadczenia psychodeliczne, hipnotyczne), czy źródeł własnych potencjałów twórczych. Kryzysy sensu życia, i stany lęku o niezrozumiałym podłożu to również obszary, którym poświęcam w swojej pracy istotną uwagę.

Inspiruję się psychologią analityczną C.G. Junga, transpersonalizmem A. Mindella, S. Grofa, a także psychologią integralną K. Wilbera.

Ukończenie pierwszej fazy programu licencyjnego psychologii zorientowanej na proces pozwoliło mi na uzyskanie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w zakresie prowadzenia terapii i zajęć rozwojowych metodami psychologii zorientowanej na proces pod superwizją nauczyciela pracy z procesem. Praktykowałam również pod superwizją terapię indywidualną oraz grupową w nurcie psychodynamicznym.

Prowadzę działalność naukowo - dydaktyczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w stopniu adiunkta od roku 2001. Moja aktywność badawcza dotyczy głównie psychologii nieświadomości oraz różnych aspektów psychologii społecznej.

WYKSZTAŁCENIE: Doktor nauk humanisycznych na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 roku obroniłam rozprawę doktorską pt ?Zjawisko władzy w myśli S. Freuda?.

W latach 2003 ? 2007odbyłam czteroletni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzony przez Oddział Nerwic Collegium medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, i atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zakończony uprawnieniem do wykonywania zawodu psychoterapeuty pod superwizja.

W 2007 roku, przystąpiłam do programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Program ten spełnia standardy ?International Association of Process Oriented Psychology?, oraz wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.

 Budowałam również swoje kompetencje w ramach uczestnictwa w krótkoterminowych szkoleniach i warsztatach, ważniejsze z nich to: Winter Intensive Study Program, który prowadzony był przez Instytut C.G. Junga w Zurichu. Seminaria i wykłady dotyczyły kwestii związanych z interpretacją marzeń sennych i życia symbolicznego psyche; autorski, profesjonalnym kurs hipnoterapii dr n. med. A. Daniłowa.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, oraz członkiem Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą.

Ważniejsze publikacje:

monografie

  • Psychologia zbiorowości w paradygmacie świata niepodzielonego?, Wydawnictwo ?Bezkresy wiedzy?. ISBN -5), rok wydania 2016 r.
  • Wewnętrzny krąg władzy w myśli S. Freuda / Violetta Pałka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005 r.

Artykuły

  • ? O współistnieniu materii i świadomości oraz możliwościach samotranscendencji w naukach społecznych, 2013 r.
  • Materia i psyche w paradygmacie świata niepodzielonego. Rozważania w kontekście pytań o racjonalność, 2012 r.
  • Współczesny człowiek Zachodu i jego cień, 2010 r.
  • Psychologiczne przesłanki jedności i wspólnoty ludzi. UBÓSTWIENIE EGO, ŚMIERĆ ANTROPOSA I NARODZINY ANDROIDA" 2010 r.
  • Wartość duchowości : ujęcia, 2005 r.