Uprawnienia

Ukończenie I fazy programu szkoleniowego pozwala na uzyskanie rekomendacji PTPP w zakresie prowadzenia terapii i zajęć rozwojowych metodami psychologii zorientowanej na proces pod superwizją nauczyciela pracy z procesem.
Ukończenie II fazy, czyli zdobycie certyfikatu terapeutycznego PTPP i IAPOP, daje pełne rekomendacje terapeutyczne w zakresie stosowania metody do pracy indywidualnej i grupowej.

Prawo Polskie aktualnie nie definiuje zawodu psychoterapeuty i nie określa wymagań stawianych psychoterapeutom (Ministerstwo Zdrowia i NFZ wprowadziły regulacje jedynie w obszarze refundowanych usług psychoterapii). W chwili obecnej standardy dotyczące wyszkolenia terapeutów są określane przez zrzeszające psychoterapeutów stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe. Program szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu spełnia standardy szkoleniowe wyznaczone przez Polską Radę Psychoterapii.  Jeśli sytuacja prawna zawodu psychoterapeuty zostanie uregulowana, będziemy starali się dostosować nasze wymogi do tych regulacji. Dokładne informacje na temat aktualnych wymogów związanych z naborem i przebiegiem procesu kształcenia znajdują się w regulaminie Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu.