SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII

Studia w zakresie psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu akredytuje całościowy program szkolenia w zakresie psychoterapii prowadzony przez Fundację Studium Psychologii Procesu , który to program  jest kontynuacją programu szkoleniowego prowadzonego wcześniej jako projekt Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.  Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest członkiem International Association for Process Oriented Psychology oraz jednym ze stowarzyszeń tworzących Polską Radę Psychoterapii.


Akredytowany przez PTPP program nauczania spełnia zasady IAPOP oraz wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.