Psychoterapia i prawo

Polska Rada Psychoterapii

Polska Rada Psychoterapii to ogólnopolskie porozumienie stowarzyszeń szkolących i certyfikujących psychoterapeutów.

 

Próby ustawowej regulacji zawodu psychoterapeuty

Wykonywanie zawodu psychoterapeuty na dzień dzisiejszy nie jest uregulowane odrębnymi przepisami prawa. Od roku 2005 w Ministerstwie Zdrowia trwały prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych, w której uwzględniono zawód psychoterapeuty. 

 

Zasady rekomendacji

Aktualnie w Polsce nie obowiązują żadne ogólne przepisy dotyczące prowadzenia psychoterapii. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu udziela swoich rekomendacji wyszkolonym terapeutom oraz studentom psychologii zorientowanej na proces w trakcie procesu szkolenia, kierując się zasadami zbliżonymi do przyjętych w innych stowarzyszeniach psychoterapeutycznych w Polsce oraz zasadami IAPOP.