Psychoterapeuci

Oksana Dąbrowska

}

Kontakt:

tel.: 022 353 43 26, 0 504 077 358
oxana7@poczta.onet.pl
www.teatrprocesu.org
www.dobrawioska.org

Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończyła I fazę Programu Licencyjnego i uzyskała uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.
Oksana Dąbrowska - psycholog, absolwentka UKSW. Realizuje projekty związane z wykorzystaniem sztuki w edukacji i terapii. Od wielu lat zajmuje się delfinoterapią, jest twórcą pierwszego polskiego programu delfinoterapii, realizowanego przez Fundację "Dobra Wioska". Jest konsultantką firm i organizacji oraz założycielką Interaktywnego Teatru Procesu, w ramach działalności którego rozwija metodę "Teatr procesu", opartą na technikach psychodramy i psychologii procesu. Prowadzi warsztaty, psychoterapię indywidualną i grupową. Poza tym lubi śpiewać, muzykować, tańczyć i podróżować. Ma dwie córki - Darię i Elizę.