Psychoterapeuci

Maciej Popławski

Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz terapii par. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękiem, depresją, bezsennością, nerwicą, problemami odżywiania, objawami psychosomatycznymi, traumą, trudnościami w relacjach z ludźmi, w pracy oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym. Wspieram pary w rozwiązywaniu konfliktów, pogłębianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami, budowaniu więzi, rozumieniu własnych potrzeb oraz ich wyrażaniu.

 

Jestem absolwentem psychologii (UKSW) i socjologii (UW), doktorantem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyłem całościowe szkolenie terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (podejście psychodynamiczne i systemowe), szkolenie z terapii opartej na mentalizacji certyfikowane przez Anna Freud Centre w Londynie, I fazę szkolenia z zakresu psychologii zorientowanej na proces (rekomendacja PTPP). W swojej praktyce integruję przede wszystkim podejście systemowe, psychodynamiczne oraz egzystencjalne.

 

Psychoterapią zajmuję się od 2006 roku. Na początku pracowałem w Centrum Rodziny i Praw Dziecka, a następnie przez kilka lat w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzę od 2008 roku. Pracuję w Ośrodku Terapii i Edukacji Psychologicznej OTEP na Mokotowie.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.