Uprawnienia

Karol Domański

}

Kontakt:

tel. 506 407 170
karol.domanski@refleksja.com
http://refleksja.com/

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii głębi z osobami doświadczającymi trudności w obszarach: 

Osobistym:
(przykładowo: stany depresyjne, niska samoocena, nieśmiałość w sytuacjach społecznych); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jak o sobie myślę? jak się określam? jak się czuję, będąc sam/-a ze sobą, a jak wśród ludzi? czego jeszcze o sobie nie wiem? czego w sobie nie lubię, a czego nie rozumiem? 

Relacyjnym:
(przykładowo: trudności związane z rozstaniem lub wejściem w związek, konflikty); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: jakie są moje związki? czemu nie są takie, jak bym chciał/-a? dlaczego ciągle trafiam na podobne trudności w relacjach? 

Zawodowym:
(przykładowo: przepracowanie, brak satysfakcji z wykonywanej pracy); Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czego unikam w mojej pracy, a do czego dążę? co dodaje, a co odbiera mi radość i satysfakcję? czemu wchodzę w konflikty? 

Rozwojowym:
Pracujemy nad pytaniami takimi jak: czy to, jaki/-a jestem, wynika z tego, jacy byli moi rodzice? jak sam/-a tworzę siebie i własne życie? 

Terapia, jaką prowadzę polega nie tylko na doraźnej pomocy drugiej osobie w trudnych sytuacjach życiowych, ale też na odnajdywaniu głębszego sensu i znaczenia w życiu. W procesie tym pomagam jej nawiązać mocny i głęboki kontakt z samym/-ą sobą. Analiza snów i terapeutyczna praca z ich treściami okazują się często doskonałą drogą do tego celu. W pracy terapeutycznej korzystam z psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez Carla Gustava Junga oraz psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella.

I also offer psychotherapy in English. 

Kwalifikacje i uprawnienia:
– uzyskałem tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecny Uniwersytet SWPS);
– ukończyłem I fazę Programu Licencyjnego PTPP i posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces;
– ukończyłem 2-letni kurs psychologii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej;
– jako psychoterapeuta pracuję pod stałą superwizją w ramach indywidualnej ścieżki szkoleniowej (obecnie 4 rok szkolenia) w International Association for Analitycal Psychology (IAAP), zajmującego się międzynarodowym programem kształcenia analityków jungowskich. 

Prywatnie:
Lubię podróżować i odkrywać, jak zróżnicowana jest natura, której częścią jest człowiek. Uwielbiam odkrywać znaczenie, jakie wnoszą do życia sny, które śnimy; trudności przez które przechodzimy; kryzysy jakie nas spotykają; radości które przeżywamy – wszystko, co może dać nam pełniejsze i głębsze odczucie tego, co to znaczy, że „jesteśmy sobą“. Proces odkrywania własnej natury i oferowania jej światu, który nas otacza, to dla mnie wielkie dzieło, warte całego życia.