Intensywny kurs psychologii procesu

Kurs realizowany w okresie 20 czerwca ? 8 lipca 2016  w Warszawie na podstawie akredytacji Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu organizator: Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu.

Intensywny kurs psychologii zorientowanej na proces jest przeznaczony dla studentów kierunków psychologicznych, psychologów, pedagogów, osób pracujących z ludźmi oraz wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem. Kurs jest ekwiwalentem Kursu Rocznego i może stanowić element programu licencyjnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu.


Opis zajęć:

Kurs intensywny psychologii zorientowanej na proces jest przeznaczony dla studentów kierunków psychologicznych, psychologów, pedagogów, osób pracujących z ludźmi oraz wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem.
Zajęcia pomyślane są w taki sposób, aby uczestnicy uzyskali najistotniejsze wiadomości teoretyczne i praktyczne z psychologii zorientowanej na proces w możliwie najkrótszym czasie.
Pozwalają one nabrać orientacji w metodach stosowanych w pracy z procesem, a także dają możliwość intensywnej pracy nad sobą i pozwalają zobaczyć kierunki własnego rozwoju. Mogą również służyć jako baza, którą osoby zainteresowane intensywniejszym studiowaniem mogą uzupełniać dodatkowymi zajęciami.
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia i może stanowić element programu licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Zajęcia obejmują następujące obszary pracy z procesem:

    podstawy teoretyczne i filozoficzne psychologii zorientowanej na proces,
    praca z ciałem i symptomami,
    praca ze snami,
    praca z relacjami międzyludzkimi,
    odmienne i ekstremalne stany świadomości,
    uzależnienia,
    praca z krytykiem wewnętrznym,
    praca z dużymi grupami i światem,
    rozwiązywanie konfliktów,
    umiejętności komunikacyjne

Zajęcia odbywają się przez trzy tygodnie 20 czerwca ? 8 lipca 2016  w Warszawie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-18.00. 


Cena: 2400 zł.

Informacje i zapisy:
Administracja Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, administracja@psychologia-procesu.org.pl, tel.  504 422 124, można też umówić się i przyjść porozmawiać podczas dyżurów administracji.