Administracja

Kontakt telefoniczny: 0 504 422 124 
Kontakt mailowy: administracja@psychologia-procesu.org.pl


---------------


Informacja o wysokości składek: 


Formularze programu licencyjnego:
Formularz zgłoszeniowy 
Raport roczny dla studentów I fazy 
Raport roczny dla studentów II fazy 

Deklaracja członkowska PTPP :
 Formularz deklaracji członkowskiej PTPP